user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Ännu högre förtroende för ME sedan sist, visar årets medlemsundersökning

Foto: ME

Den årliga medlemsundersökningen är gjord. Resultatet visar vad medlemmarna tycker om ME som medlemsorganisation. Undersökningen visar bland annat att förtroendet för ME ligger fortsatt högt och dessutom har ökat sedan förra året – från 66 till 69 procent.

Lena Lundström är medlemsansvarig på ME och är den som håller i medlemsundersökningarna tillsammans med undersökningsföretaget Novus.

Hej Lena! Vad ser vi i årets medlemsundersökning?

– Vi ser att man över lag är väldigt nöjd med sitt medlemskap, i alla storleksklasser på företagen. Man har ett stort förtroende för ME, och ju längre man varit medlem, desto större förtroende. Över hälften är med i ME för att visa att man är ett seriöst företag.

Brottslighet mot företag viktig fråga för medlemmarna

Lena berättar att nära hälften av medlemmarna tycker att brottsligheten mot företag är den viktigaste frågan för ME att driva, och att det man är mest nöjd med är rådgivning kring arbetsgivarfrågor och juridik.

ME:s prioriterade områden

Bland medlemsförmånerna fortsätter tidningen Maskinentreprenören, ME-handboken och rabatterna ligga i topp. En av ME:s största styrkor är rådgivningstelefonen, visar svaren.

ME:s rådgivning på telefon och e-post

Alla medlemsförmåner

Vilka utvecklingsområden ser vi?

– Varumärket, alltså att våra medlemmar ska känna till vad man får ut av ett medlemskap i ME.

Fler känner till vad medlemskapet har att erbjuda

Nio procent av de som svarade uppger att de inte känner till vad ME har att erbjuda medlemmarna, jämfört med förra året då det var 13 procent.

– Sedan är det frågan om kompetensförsörjning i branschen. Det är något som är i ständig utveckling. Nu i höst så öppnar det ju två nya ME-skolor i Norrland – en i Kiruna och en i Söderhamn, berättar Lena.

Vilka förbättringar har vi då gjort sedan förra undersökningen?

– Fler av medlemmarna har hittat till rådgivningstelefonen och det är vi jätteglada för! Rent generellt har vi blivit bättre på att nå medlemmarna med information. Fler säger att de är inne på webben och att de läser våra olika nyhetsbrev.

53 procent uppger att de varit inne på me.se och 50 procent att de läst nyhetsbrev från ME. Det kan jämföras med 50 respektive 49 procent i 2022 års undersökning.

Allt det här ingår i medlemskapet hos ME:

 • Direktanslutning till branschens kollektivavtal.
 • Större chans till påverkan genom ME:s opinionsarbete – ju fler medlemmar vi är desto starkare blir vår röst!
 • Marknadsföring på vår webbplats genom tjänsten "Sök medlem" som används flitigt av branschens kunder.
 • Rådgivning och experthjälp i bransch- och arbetsgivarfrågor.
 • Olycksfallsförsäkring hos Trygg-Hansa (och rabatt på försäkring till dina anställda).
 • Entreprenadjuridisk rådgivning.
 • Maskinentreprenörernas handbok med ny utgåva varje år.
 • Branschanpassade kurser till rabatterade priser.
 • Rabatter på produkter och tjänster du använder i din vardag.
 • Nätverksträffar, webbinarier och många andra evenemang.
 • Tidningen Maskinentreprenören med 10 nummer/år.
 • Semesterlönefonden – få ersättning för en del av företagets semesterkostnader.

Publicerad den 28 juni 2023