user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Nytt standardavtal på plats – ABAM 24 äntligen klart

Behovet av ett nytt standardavtal för hyra av anläggningsmaskin med förare har funnits länge. Foto: Per Kristiansen

Entreprenadbranschens aktörer, Maskinentreprenörerna och Byggföretagen, har kommit överens om ett nytt standardavtal, ABAM 24. Det nya avtalet är efterlängtat och förhoppningen är att det ska leda till tydligare ansvarsfördelning och färre tvister.

Avtalet reglerar de tillfällen när en anläggningsmaskin hyrs med förare för att utföra arbete i en beställares entreprenad. 

Därför behövdes ABAM 24

Behovet av ett nytt standardavtal för hyra av anläggningsmaskin med förare har funnits länge. Branschen har haft problem med otydliga avtal och oklar ansvarsfördelning vid den här typen av uppdrag. Det har lett till en hel del tvister.

Flera fördelar med det nya avtalet

Enhetliga grundvillkor med tydliga rutiner och kravställningar förväntas leda till att det blir lättare att bedriva sunda affärer, och till ett ökat ansvarstagande i alla led. Det nya standardavtalet förväntas få flera positiva effekter:

  • Fler skriftliga avtal.
  • Tydligare ansvarsfördelning.
  • Att arbetsmiljöansvaret tydliggörs så riskbedömningar görs av maskinförarens arbete.

– ABAM 24 är ett stort steg framåt då det minskar oklarheter. Genom kontraktsmallen får parterna tydlig och konkret vägledning om vad parterna behöver komma överens om i det enskilda avtalet, och därmed kan onödiga tvister om vad som egentligen har avtalats förebyggas, säger Lars Hemmingsson, chef för branschutveckling på ME i ett pressmeddelande.

Nytt avtal ger tydligare ansvarsfördelning – pressmeddelande 12 februari

Bra stöd till upphandlare

Förutom ME-medlemmar är det fler som har nytta av ABAM 24. Avtalet kan även ge bra stöd till offentliga upphandlare på kommunal nivå som ofta upphandlar maskintjänster för tillfälliga insatser vid exempelvis underhåll på VA-ledning, fjärrvärme, vinterväghållning med mera.

Här hittar du ABAM 24

De allmänna bestämmelserna kompletteras med ett avtalsformulär som är avsett att användas som kontrakt. Du hittar båda dokumenten för nedladdning här:

ABAM 24 – Hyra av maskin med förare

Webbinarier för upphandlare

Vi erbjuder nu webbinarier för utbildning och information om ABAM 24 för dig som är kommunal upphandlare eller tillhör ett kommunalt bolag. Anmäl dig här:

Webbinarium 23 februari

Webbinarium 22 mars

För dig som ME-medlem kommer datum för webbinarier inom kort.

Publicerad den 12 februari 2024