user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

ME i rundabordssamtal om brott mot företag

ME:s vd Anders Robertsson och riksdagsledamot Mikael Damsgaard (M). Foto: Ryno Quantz/iStock/Sveriges riksdag

De internationella stöldligorna är mer aktiva än någonsin. Maskiner stjäls och förs ut ur landet på några timmar. Det här är en utveckling som måste vända. Nyligen var vi på ME inbjudna till ett rundabordssamtal om näringslivets utsatthet för brott, där vi berättade om våra medlemmars verklighet.

Arrangör för mötet var Moderaterna med riksdagsledamöter från justitieutskottet och näringslivsutskottet. Bland annat närvarade Mikael Damsgaard, som tidigare i år även deltog i Stora Infradagen.

En rad näringslivs- och branschorganisationer berättade om hur deras medlemmar utsätts för brott. På plats fanns bland andra Svensk Handel, LRF och Byggföretagen. Från Maskinentreprenörernas sida delade vår vd Anders Robertsson information om hur medlemsföretagen påverkas av brott, bland annat genom de här berättelserna från i höstas:

"Det är inte min sak att vara polis"

"Något skevt i hela samhället – politiken måste visa att det inte är okej"

Frustration när inget händer

Vid mötet blev det tydligt att det vi kallar brott mot företag utvecklas betydligt snabbare än brottsbekämpandet hos Polismyndigheten och landets övriga myndigheter.

Flera näringslivs- och branschorganisationer berättade om att hot mot företagens personal blir allt vanligare när de försöker ingripa. Flera berättade också om den vanmakt man upplever med en frånvarande poliskår när enskilda medlemsföretag anmäler brott, eller när förbunden själva samlar in och lämnar över bevis och anmälningar till polismyndigheten utan att det leder till någon åtgärd.

Lokalt perspektiv efterfrågades

Mycket kritik riktades mot svenska polisens centraliserade storskaliga lösningar, som bygger upp långa väntetider och som saknar det lokala perspektivet.

I Svenskt Näringslivs undersökning Brottslighetens kostnader från 2023 uppgav 17 000 företag att de skulle lägga ner sina företag på grund av brottslighet.

Brottslighetens kostnader 2023 – Svenskt Näringsliv

ME krävde aktiva och omedelbara åtgärder

Under mötet framförde vi bland annat detta, som måste ske för att vända utvecklingen:

  • Sätt kraft bakom orden: Lagförslag måste backas upp av att berörda myndigheter har de resurser, mandat och processer som krävs. Till exempel bör tullen inför sitt utökade uppdrag för att hejda utförsel av stöldgods "beväpnas" med både förstärkt lagstiftning mot "utförselhäleri" och en etablerad process för överlämnande av inledd brottsundersökning till polisen.
  • Synliggör gärningsmännen: Polismyndigheten måste arbeta både brottsförebyggande och brottsbekämpande. Därför krävs utökade utlänningskontroller så utländska medborgare som begår brott i Sverige kan utvisas och hejdas inträde vid nytt försök till inresa.
  • Belys brotten mot företag: Myndigheternas kunskap om brott mot företag måste fördjupas, förbättras och spridas inom och mellan myndigheter. Polismyndigheten, Tullverket, Migrationsverket och Försäkringskassan behöver statistik för att gemensamt kunna agera.
  • Förbättra polisens närvaro: Ett effektivt agerande av polisen är grundläggande för att bekämpa brott mot företag, särskilt mängdbrott. Det är därför nödvändigt att politik och myndigheter omedelbart tar itu med att förbättra polisens närvaro och kapacitet.

Så jobbar ME i frågan om företagens utsatthet för brott

Publicerad den 14 maj 2024