user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Företagande och marknadsförutsättningar

Företagens utsatthet för brott

Brott mot företag får långtgående konsekvenser. ME verkar för att lyfta brott mot företag ur medieskuggan och öka förståelsen för alla sekundära kostnader det medför näringsliv och samhälle.

Företagande och marknadsförutsättningar

Det här vill ME:

  • Säkerställa att polisens brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete inkluderar ett fokus på de brott som drabbar just företag.
  • Skapa förståelse för de sekundära kostnader som brottslighet mot företag medför.  
  • Prioritera åtgärder för att skydda företagen mot brottslighet. Ge BRÅ ett uppdrag att mäta företagens utsatthet för brott och dess kostnader.  
  • Införa effektivare påföljder för att förebygga mängdbrott och nya brottskoder för att synliggöra i brottsstatistiken när just företag är drabbade.  
  • Säkerställa att uppdraget och resurserna till det nya nationella cybersäkerhetscentret och polisen innebär att de kan stötta näringslivet i arbetet att skydda sig mot och att bekämpa cyberbrott.  
  • Förbättra förutsättningarna för informationsdelning mellan Polismyndigheten och företag. Det måste också bli enklare för företag att anmäla brott och att kommunicera med polisen digitalt.

Det här gör ME:

  • Opinionsbildar för att brott mot företag ska lyftas ur medieskuggan.
  • Jobbar för att synliggöra den skada som mängdbrott orsakar företag och företagens tilltro till de rättsvårdande myndigheterna. 

Det här har ME åstadkommit:

  • Publicerar ME:s stöldrapport en gång per år för att belysa brottsproblematiken för företag.  
  • Dieselstölder mot företag lyfts fram som ett hot mot det fria företagandet och tilltron till samhället i 2022 års regeringsförklaring. 

Senaste nytt om företagens utsatthet för brott