user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Ska bli brottsligt att föra stöldgods ur landet – ME välkomnar förslag

Tullens befogenheter ska öka, något som ME är positiva till. Foto: Mette Ottosson

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss, för att de som berörs av det ska få tycka till. ME svarar löpande på de remisser som berör våra medlemmars vardag. Nu har vi lämnat synpunkter till Tullbefogenhetsutredningen.

2021 fick en särskild utredare i uppdrag av regeringen att se över de regler som styr Tullverkets befogenheter att genomföra kontroller och arbeta brottsbekämpande. Tullbefogenhetsutredningen lämnade in sitt slutbetänkande i december 2023.

Hela utredningen finns på regeringens webbplats:

Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods

Starkare lagstiftning föreslås

I utredningen föreslås att det ska införas starkare lagstiftning för tullen att verka för att stoppa utförsel av stöldgods. Även en ny brottsrubricering, "utförselhäleri", ska införas. Det ska alltså bli ett brott att transportera stulet gods ut ur Sverige.

Förslagen föreslås träda i kraft 1 juli 2025.

En fråga ME lyft under många år

ME har under lång tid lyft problemet med hur stulet gods obehindrat förs ut ur landet av internationella stöldligor. Vi har önskat större befogenheter för Tullen att kontrollera utgående trafik, och att utförsel av stöldgods ska vara brottsligt.

Svante Flodén är teknik- och miljörådgivare. Han berättar att ME välkomnar förslaget.

– Men det som krävs är att tullen får de resurser de behöver för att utföra det utökade uppdraget, annars blir det inte verkstad av det.

Samverkan och internationellt samarbete krävs

Samverkan mellan tull och polis måste säkerställas, skriver ME i remissvaret. Utförselhäleri som brott riskerar att falla mellan stolarna om det saknas fungerande rutiner för överlämning av misstänkt brottslighet för utredning.

Även det internationella samarbetet mellan polismyndigheter och tull behöver säkras och förstärkas. Stulet gods hinner ofta lämna Sverige innan polisen ens fått in stöldanmälan.

– Våra grannländer är ofta transitland, och de behöver få information att agera snabbt på, menar Svante Flodén.

Det här kan du som maskinägare göra

Som maskinägare finns det en hel del du kan göra för att hjälpa polis och tull.

  • Skriv upp eller fotografera alla dina maskiners identifikationsnummer/VIN-kod. Använd även de stöldskyddsmetoder som finns. Då kan en maskin som påträffas kopplas till en stöld och polis/tull kan vidta åtgärder.
  • Anmäl alla stölder och inbrott, även små. Det kanske inte leder till något direkt ingripande, men polisen kan lägga pussel och spåra förövare.
  • Använd tipstelefonen som Vägsamverkan har upprättat. Den är bemannad dygnet runt. Du kan berätta om observationer såsom bilar som rör sig i området, obehöriga som dyker upp med mera. Tipsen går vidare till polisen.

Logga in och läs om stöldförbyggande åtgärder och Vägsamverkan här:

Stölder och skadegörelse

Läs hela ME:s remissvar

Maskinentreprenörernas remissvar över SOU 2023:99 Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods (pdf 856 kB)

Publicerad den 28 mars 2024