user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

ME och Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv har huvudkontor i Stockholm. Foto: ME

Maskinentreprenörerna (ME) är en del av Svenskt Näringsliv. Som medlem i ME blir du också medlem i Svenskt Näringsliv, som är företagsamhetens röst i Sverige.

Svenskt Näringsliv är en ideell förening som samlar 60 000 företag i ett femtiotal bransch- och arbetsgivarorganisationer. Varje medlemsorganisation, inklusive ME, arbetar med frågor som rör den egna branschen. Svenskt Näringsliv i sin tur driver frågor som är viktiga för alla företag, oavsett bransch.

Föreningen har funnits sedan 2001, då Sveriges Industriförbund slogs samman med Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF). Svenskt Näringsliv har huvudkontor i Stockholm och finns i 21 regioner. Via sitt kontor i Bryssel påverkar de också beslut som fattas inom EU.

Rösten för det svenska näringslivet

Svenskt Näringsliv är precis som namnet skvallrar om – rösten för det svenska näringslivet. De arbetar på uppdrag av sina medlemmar, precis som vi på ME gör.

Svenskt Näringsliv driver frågor som är gemensamma för alla företag, för att skapa bättre villkor för företagande i Sverige. Bland annat gör de följande:

  • påverkar politiker och beslutsfattare, lagar och regler,
  • samverkar tvärs över bransch- och storleksgränser,
  • sprider kunskap om ekonomi, företagande, jobb och välfärd,
  • informerar om vad som händer i samhället,
  • ger det svenska näringslivet en röst inom EU.

Tillsammans är det lättare att påverka

Svenskt Näringslivs medlemmar är branschorganisationer och arbetsgivarförbund. Eller som i ME:s fall, både och. Du som medlem i Maskinentreprenörerna är också medlem i Svenskt Näringsliv. Det är med andra ord inget du kan välja bort – och det är bra! Medlemskapet i såväl ME som Svenskt Näringsliv är en kvalitetsstämpel för ditt företag. När vi sluter upp och krokar arm är det lättare att påverka. Tillsammans är vi starka.

Du är i gott sällskap

De företag som ingår i Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer är verksamma i en rad olika branscher inom allt ifrån industri och transport till handel och tjänster. Svensk Betong, Skogsindustrierna, Byggföretagen, Livsmedelsföretagen, TEKO – Sveriges textil- och modeföretag och Föreningen Svensk Sjöfart är bara några exempel på andra medlemsorganisationer du hittar inom Svenskt Näringsliv. Med andra ord är du som medlem i ME i gott (och väldigt varierat!) sällskap.

Svenskt Näringsliv

Publicerad den 4 oktober 2021