user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Organisation

Maskinentreprenörerna är Sveriges bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer. Vi är en medlemsstyrd organisation där du som medlem kan vara med och påverka.

Vår organisation

Maskinentreprenörerna (ME) ger medlemmarna professionell rådgivning och stöd i arbetsgivar- och branschfrågor samt driver frågor som är viktiga för branschen.

  • ME består av ett förbund, ett servicebolag Maskinentreprenörerna Sverige AB och fyra dotterbolag: ME Inköp, ME-skolan, ME-tidningen och ME Fastighet.
  • Förbundet leds av en förbundsstyrelse, som tillsätter vd och ansvarar för den löpande verksamheten. En stor del av arbetet sker i förbundets fyra regioner, som leds av varsin regionstyrelse.
  • ME finns på 11 kontor runt om i landet, med huvudkontor i Näringslivets hus i Stockholm. Inom servicebolaget och ME-skolan finns ett sjuttiotal anställda.
  • ME tar ansvar för branschens kompetensförsörjning genom dotterbolaget ME-skolan, som bedriver utbildning på gymnasie- och yrkesvuxnivå på tio orter i landet.
  • ME tillsätter även expertteam inom Maskinentreprenörerna i frågor som är aktuella och viktiga för medlemmarna.