user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

ME:s expertteam

Vi sätter samman expertteam i olika frågor som är aktuella och viktiga för våra medlemmar. ME:s expertteam arbetar med större frågor under er längre tid och deras arbete ger viktig input till förbundsstyrelsen, medlemmarna och till vårt påverkansarbete.

ME:s expertteam arbetar med viktiga frågor som ofta kräver lite längre insatser. Det kan exempelvis röra sig om utredningar, påverkansarbete, skriva remisser med mera. Deltagarna i expertteamet är medlemmar som har kunskap och god insyn i de aktuella frågorna. Att vara med i ett expertteam är med andra ord att sätt för ordinarie medlemmar att delta i vårt arbete och skapa medlemsnytta utan att för den skull vara förtroendevald.

Expertteamen stämmer av och rapporterar kontinuerligt in till organisationen så att medlemmarna kan ta del av arbetet. Avstämning och rapportering sker en gång per kvartal.

När uppdraget är slutfört presenterar ME:s expertteam en slutrapport för förbundsstyrelsen. Innehållet och de kunskaper vi fått genom arbetet sprids via vår webbplats, våra nyhetsbrev och tidningen Maskinentreprenören.

Aktuella frågor 2019-2020

Miljökontorens tillämpning av regelverk kring schaktmassor som icke farligt avfall

Publicerad den 22 oktober 2019