user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

ME:s expertteam

Vi sätter samman expertteam i olika frågor som är aktuella och viktiga för dig som medlem. ME:s expertteam arbetar med större frågor under en längre tid. Arbetet ger viktig input till förbundsstyrelsen, medlemmarna och till vårt påverkansarbete.

Så sätts teamet ihop

Ett expertteam startas genom ett styrelsebeslut på region- och förbundsnivå. Teamet består av en ME-tjänsteman som har ansvar för teamets arbete och 2–4 medlemsföretag som har kunskap och god insyn i de aktuella frågorna, och intresse av att driva förändring.

Det kan exempelvis handla om utredningar, påverkansarbete eller att delta i remissarbete. Att vara med i ett expertteam är ett sätt för ordinarie medlemmar att delta i vårt arbete och skapa medlemsnytta utan att för den skull vara förtroendevalda.

Det händer när uppdraget är slutfört

Expertteamen stämmer av och rapporterar kontinuerligt in till organisationen så att medlemmarna kan ta del av arbetet.

När uppdraget är slutfört presenterar ME:s expertteam en slutrapport för förbundsstyrelsen. Innehållet och de kunskaper vi fått genom arbetet sprids via vår webbplats, våra nyhetsbrev och tidningen Maskinentreprenören.

Vill du engagera dig?

Har du en fråga, ett ämne eller ett problem som du anser är av betydelse för dig och andra i branschen kan ME:s expertteam vara ett sätt att belysa och lyfta frågan

Hör av dig till din närmaste länsrepresentant, eller någon av oss på ME.

ME:s länsrepresentanter

Kontakta ME

Aktuella frågor

Utvecklingen och användningen av anläggningsmaskinindex

Hanteringen av schaktmassor

Uppdaterad den 29 augusti 2023