user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder Maskinentreprenörerna, utser vd och arbetar med övergripande frågor.

På den årliga förbundsstämman väljs ordförande och vice ordförande på ett år. Ledamöter och valberedning väljs på två år. Förbundsstyrelsens uppgift är att fokusera på övergripande frågor och att leda förbundet. Genom utbildning och eventuell extern expertis säkras att all nödvändig kompetens finns tillgänglig.

Peter Flygt (ordförande)
Peter Flygts Gräv & Transport AB
Box 781, 601 17 Norrköping
070-267 60 00
peter@flygts.se

Stefan Fransson
Grusschakt i Umeå AB
Mätarvägen 19, 901 33 Umeå
073-070 11 70
stefan@grusschakt.com

Håkan Ström
Håkans Entreprenad AB
Box 76, 464 06 Brålanda
0706-88 42 00 
hakan.strom@hentrab.se

Ankie Larsson
Miljöplanering i Tumba AB 
Box 117, 146 22 Tullinge 
070-727 47 88 
ankie@miljoplanering.se

Mats Bergkvist (vice ordförande)
Solby Maskin AB
Timmervägen 58, 793 40 Insjön
070-674 04 63 
mats@solbymaskin.se

Ulrika Karlsson
HAU Service
Sandåsvägen 49, 903 60 Umeå
070-328 28 07
hauservice6@gmail.com

Lars Nilsson
Thage Eriksson Entreprenad AB
Anderstorp Mellangården, 543 92 Tibro
070-377 52 42
thage@thagee.se

Daniel Schönström
S-Schakt Schönström AB
Kläppvägen 6, 242 31 Hörby
070-592 46 19 
daniel@s-schakt.se

Gustav Antonsson
Antonssons Mark & Entreprenad AB
Box 1028, 271 00 Ystad
070-490 90 20
gustav@antonssonsmark.se

Valberedningen

Mikael Hägglund (sammankallande)
AB Hägglunds Last & Schakt
Timmervägen 10 A, 921 33 Lycksele
070-620 27 63 
mikael@hagglund.me

Anders Carlsson
Vimmerby Gräv & Schakt AB
Fasanvägen 20, 598 95 Vimmerby
070-692 82 57 
info@vimmerbygs.se

Jonas Andersson
Oskarsberg Entreprenad AB
Ljungbyvägen 124 B, 302 83 Halmstad
073-302 83 02
jonas@oeab.nu

Kenth Möller
Kenth Möllers Entreprenad AB
Ångpannegatan 13, 402 73 Göteborg
070-627 27 96
kenth.moller@schaktivast.se

Mimmi Snell
Snells Entreprenad AB
Niva 29, 984 91 Pajala
070-559 22 04
mimmi@snells.se

Jonas Jönsson
Trellegräv AB
Vannhögsgatan 5, 231 66 Trelleborg
070-976 94 00 
jonas@trellegrav.se

Pelle Fredriksson
Upplands Schakt Ek. För.
Box 2111, 750 02 Uppsala
070-826 10 00
pelle@upplandsschakt.se

Mats Otterborn
MaserFrakt AB
Box 740, 781 27 Borlänge
073-069 04 64
mats.otterborn@maserfrakt.se

Revisorer

Anders Carlsson
Vimmerby Gräv & Schakt AB
Möckelhult, 598 94 Vimmerby
070-692 82 57
info@vimmerbygs.se

Jonas Andersson
Oskarsberg Entreprenad AB
Ljungbyvägen 124 B, 302 83 Halmstad
073-302 83 02
jonas@oeab.nu

Tomas Mathiesen
KPMG
Box 382, 101 27 Stockholm
070-941 65 64
tomas.mathiesen@kpmg.se

Revisor suppleant

Marlene Hägglund
AB Hägglunds Last & Schakt
Timmervägen 10, 921 33 Lycksele
073-831 41 99
marlene.hagglund@outlook.com

Beredningsutskottet

Ralf Eriksson
Göran Eriksson Maskintjänst AB
Maskinvägen 5, 982 38 Gällivare
070-576 39 55
ralf@maskintjanst.com

Ingmar Landgren
Mise En Place AB
Prästavägen 36, 244 93 Kävlinge
073-380 01 07
landgren8@gmail.com

Förhandlingsdelegation

Claes Arenander (förhandlingschef)
08-762 70 99 
claes.arenander@me.se

För ytterligare information rörande förhandlingsdelegationen, vänligen kontakta Claes Arenander.

Regionstyrelser och länsrepresentanter

Region 1

Regionstyrelse för region 1
Länsrepresentanter för region 1
Omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.

Region 2

Regionstyrelse för region 2
Länsrepresentanter för region 2
Omfattar Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppland, Stockholm, Södermanland och Gotland.

Region 3

Regionstyrelse för region 3
Länsrepresentanter för region 3
Omfattar Västra Götaland, Värmland, Örebro och Halland.

Region 4

Regionstyrelse för region 4
Länsrepresentanter för region 4
Omfattar Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg och Östergötland.

Uppdaterad den 4 juni 2024