user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Maskinentreprenörernas elektrifieringsrapport

Foto: Sweco

Hösten 2023 fick konsultföretaget Sweco på uppdrag av ME genomföra en analys av hur olika drivmedel påverkar kostnaden för ett vägprojekt. Vi vill genom rapporten belysa kostnaderna och utmaningarna med elektrifiering av tunga maskiner inom anläggningsbranschen.

Entreprenadbranschen står precis som samhället i övrigt inför utmaningen att fasa ut fossila drivmedel. Till skillnad från andra delar av transportsektorn som privatbilism, kollektivtrafik och kortare transporter, har ännu inte lösningar för alternativa drivmedel slagit igenom tekniskt och kommersiellt. De finns idag endast i liten skala som försöksverksamhet eller första generationens produkter.

Konsekvensen av detta är att medan elektrifiering framstår som ett självklart alternativ för bilar, innerstadsbussar och lättare transportbilar, är det ännu inte det för entreprenadbranschen.

Nya tekniska lösningar för branschen

Som arbetsgivar- och branschorganisation blir det därmed både självklart och nödvändigt att undersöka och belysa förutsättningar för nya tekniska lösningar för branschen. Alldeles extra viktigt blir detta när de nya lösningarna ännu befinner sig i tidigt skede och kan komma att innebära stora förändringar för branschen.

Analys av hur olika drivmedel påverkar kostnaden

Maskinentreprenörerna har därför låtit konsultföretaget Sweco genomföra en analys av hur olika drivmedel påverkar kostnaden för ett vägprojekt. I analysen jämförs maskin- och driftskostnader mellan diesel, HVO100 och el i ett tidigare utfört vägprojekt.

Utmaningen med elektrifiering av tunga maskiner

Kostnaderna för teknikskiftet inom entreprenadbranschen måste bäras på ett ekonomiskt hållbart sätt, där den som tar kostnaderna får ersättning för dessa. ME vill med den här rapporten belysa de verkliga kostnaderna och utmaningarna med elektrifiering av tunga maskiner inom anläggningsbranschen.

Läs aktuell rapport

Maskinentreprenörernas elektrifieringsrapport (pdf 755 kB)

Debattartikel – "Vi kan inte trolla fram eldrivna maskiner"
Svenska Dagbladet

Publicerad den 14 december 2023