user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Maskinentreprenörernas stöldrapport

Foto: Ryno Quantz

Maskinentreprenörernas bransch är relativt hårt drabbad av stölder. Maskiner, tillbehör, verktyg och diesel stjäls kontinuerligt. För att belysa problemet med stölder i branschen, och öka förståelsen för hur det drabbar vanliga företagare, kommer ME sedan 2021 ut med en stöldrapport.

Många maskinentreprenörer utsätts regelbundet för stölder, något som får stora konsekvenser för de drabbade företagen.

Förutom kostnaden är ersätta det som blivit stulet uppkommer ofta långt större kostnader som följd av stölderna. Det kan handla om förstörda maskiner som måste repareras eller ersättas, liksom försenade eller inställda uppdrag. Det kan också handla om att man undviker att åta sig uppdrag som man därmed går miste om. Utöver det tillkommer företagens kostnader för brottsförebyggande åtgärder vilket tillsammans med övriga kostnader blir stora summor.

Så tar vi fram rapporten

För att öka förståelsen för hur stölder drabbar vanliga företagare låter Maskinentreprenörerna sedan 2021 undersökningsföretagen Navet AB genomföra telefonintervjuer med ett urval av medlemsföretagen. Maskinentreprenörerna är indelade i fyra olika regioner, från region 1 i norr till region 4 i söder. Det är lika många medlemsföretag från varje region som intervjuas i rapporterna.

Senaste rapporten visar på kraftig ökning

Rapporten från 2022 visar att 55 procent av de tillfrågade medlemsföretagen drabbades av stöld under 2021. Det är en kraftig ökning jämfört med föregående år. Intervjusvaren visar också på ett mycket lågt förtroende för polisens arbete.

Läs en sammanfattning av stöldrapporten från 2022

Läs stöldrapporten från 2022

Stöldrapport 2021

Rapporten från 2021 visade att en tredjedel av medlemsföretagen råkat ut för stölder under 2020. Närmare två av tre stölder handlade om drivmedel. Utöver stöld av drivmedel svarade var fjärde till var femte maskinentreprenör att man blivit bestulen på teknisk utrustning.

Läs en sammanfattning av stöldrapporten från 2021

Läs stöldrapporten från 2021

Publicerad den 31 augusti 2022