user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Kontakta oss

ME-rådgivningen

Få svar direkt på frågor om kollektivavtal, arbetsrätt, juridik och branschrelaterade frågor.

010-256 99 99.
Öppet måndag-fredag 08:00-16:00.

radgivning@me.se.
Svar inom 24 timmar. Ange organisationsnummer i ämnesraden.

Huvudkontor

Maskinentreprenörerna
Box 1609, 111 86 Stockholm
Besök: Storgatan 19
infome@me.se

08-762 70 65

Alla medarbetare

Företagsrådgivning - Arbetsrätt

Rådgivning och förhandling i arbetsrättsliga frågor.

Företagsrådgivning - Bransch

Rådgivning i teknik- och miljöfrågor, index, ledningssystem och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kompetensförsörjning

Rådgivning och administration av BYN-frågor samt information om medlemskap.

Kurser / yrkesutbildningar

Medlemsrabatter och förmåner

Tidningen Maskinentreprenören

Kommunikation och opinion

Ekonomi och verksamhetsstöd

Övriga kontaktuppgifter:

Här finns vi

Maskinentreprenörerna har elva lokalkontor runt om i landet. Här hittar du adresserna dit.

Faktureringsadress

Här hittar du faktureringsadresser till samtliga avdelningar inom Maskinentreprenörerna.

Få svar direkt med ME-rådgivningen

Med ME-rådgivningen kan du få svar direkt på frågor om arbetsrätt, kollektivavtal och branschrelaterade frågor. Ett telefonnummer (010-256 99 99) och en e-postadress (radgivning@me.se).

Juridisk rådgivning

Som medlem kan du få juridisk rådgivning om du till exempel ska sluta avtal, köpa en maskin, eller vid tvister, även i domstol.
Kontaktuppgifter

Kontakt styrelser

Kontakt till Maskinentreprenörernas förbundsstyrelse och regionstyrelser.
Kontaktuppgifter