user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Kontakta oss

ME-rådgivningen

Få svar direkt på frågor om kollektivavtal, arbetsrätt, juridik och branschrelaterade frågor.

010-256 99 99.
Öppet måndag-fredag 08:00-16:00.

radgivning@me.se.
Svar inom 24 timmar. Ange organisationsnummer i ämnesraden.

Huvudkontor

Maskinentreprenörerna
Box 1609, 111 86 Stockholm
Besök: Storgatan 19
infome@me.se

08-762 70 65


Alla medarbetare

Företagsrådgivning - Arbetsrätt

Rådgivning och förhandling i arbetsrättsliga frågor.

Företagsrådgivning - Bransch

Rådgivning i teknik- och miljöfrågor, ledningssystem och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Medlemsadministration

Hjälp i BYN-frågor och medlemsfakturor samt regional administration.

Kurser / yrkesutbildningar

Medlemsrabatter och förmåner

Tidningen Maskinentreprenören

Kommunikation och marknad

Ekonomi och verksamhetsstöd

Övriga kontaktuppgifter:

Juridisk rådgivning

Som medlem kan du få juridisk rådgivning om du till exempel ska sluta avtal, köpa en maskin, eller vid tvister, även i domstol.
Kontaktuppgifter

Kontakt styrelser

Kontakt till Maskinentreprenörernas förbundsstyrelse och regionstyrelser.
Kontaktuppgifter

Faktureringsadress

Här hittar du faktureringsadresser till samtliga avdelningar inom Maskinentreprenörerna.

Här finns vi

Maskinentreprenörerna har elva lokalkontor runt om i landet.