user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Kompetensförsörjning på framtidens arbetsmarknad

Yrkesutbildningar är snabbaste vägen till jobb för många unga. ME vill öka tillgängligheten och förändra attityden till maskinföraryrket vilket gynnar både samhälle, politik och näringsliv.

Kompetensförsörjning på framtidens arbetsmarknad

Att företagen har tillgång till medarbetare med rätt kompetens är avgörande för branschens konkurrenskraft, och det finns ett stort underskott på kvalificerade medarbetare inom branschen. ME ser ett behov av en kraftig nationell satsning och ökat fokus på yrkesförberedande utbildningar. Antalet utbildningsplatser för yrkesutbildning måste öka. Regional samordning skapar skolor med tillräckligt elevunderlag och en ekonomisk bas, som gör att eleverna får tillgång till de bästa lärarna och den senaste tekniken.

Jämlikhet, jämställdhet och likabehandling måste främjas aktivt i branschen. Antalet kvinnor som arbetar i entreprenadbranschen ska öka.

Detta anser ME:

  • Implementera lagen om regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning.
  • Öka elevplatserna för yrkesutbildning i gymnasium och vux-utbildning.
  • Öka möjligheterna till karriärväxling mitt i livet.
  • Jämlikhet, jämställdhet och likabehandling ska främjas aktivt i branschen.

Senaste nytt om kompetensförsörjning och framtidens arbetsmarknad