user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Kompetensförsörjning och framtidens arbetsmarknad

Yrkesutbildningar är snabbaste vägen till jobb för många unga. ME vill öka tillgängligheten och förändra attityden till maskinföraryrket vilket gynnar både samhälle, politik och näringsliv.

Det här vill ME:

 • Förändra attityden till yrkesutbildningar så att fler ser möjligheterna i maskinföraryrket.
 • Att antalet elevplatser för yrkesutbildningar inom både gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska öka.
 • Att tillgängligheten till yrkesutbildningar på vux-nivå måste öka, så att fler personer på ett enklare sätt kan karriärväxla.
 • Öka möjligheterna för människor att vidareutbilda sig och på så sätt minska antalet som står utanför arbetsmarknaden. 
 • Att fler kommuner ska samverka med sina grannkommuner för att bära kostnaderna för maskinförarutbildningen.
 • Att näringslivets lokala behov av yrkesutbildad arbetskraft ska vara utgångspunkten för utformning och dimensionering av gymnasieprogrammen.
 • Kvalitetssäkra maskinförarutbildningen så att den lever upp till arbetsgivarnas krav och förväntningar.
 • Att yrkesutbildningarna ska bygga på näringslivets kunskaper och erfarenheter, något som förutsätter ett aktivt engagemang från ME som arbetsgivar- och branschförbund och ett nära samarbete med de kommunala gymnasieskolor som är huvudmän för bygg- och anläggningsprogrammen. 

Det här gör ME:

 • Levererar maskinförarutbildning till kommunala bygg- och anläggningsprogram på tio platser runt om i landet genom det egna varumärket ME-skolan.
 • Kvalitetssäkrar utbildningen till maskinförare genom ett egenproducerat läromedel som även erbjuds övriga utbildningsanordnare av maskinförarutbildningen. 

ME har åstadkommit:

 • 240 av totalt 450 utexaminerade maskinförare förra året fick sin maskinförarutbildning genom ME-skolan.  
 • Tagit fram ett kvalitetssäkrat läromedel som gör att även gymnasieskolor som inte har ME-skolan som utbildningsleverantör, kan utgå från ME-skolans kunskap och erfarenheter vid utbildningen av maskinförare.