user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

MEKO – entreprenadbranschens konjunkturbarometer

Foto: Per Kristiansen

Två gånger om året kommer den ut – ME:s konjunkturrapport MEKO. Rapporten är tänkt att visa hur branschen mår just nu och vart den är på väg.

MEKO står för Maskinentreprenörernas konfidensindikator. Det är en konjunkturmätning som bygger på 80 intervjuer med ME-medlemsföretag i olika storlekar och över hela Sverige, jämnt fördelade över regioner.

Rapporten kommer ut i juni och december varje år och är en tidig indikator på hur marknaden utvecklar sig.

Hur görs rapporten?

De 80 medlemsföretagen som ingår i panelen får genom telefonintervjuer svara på ett antal frågor om hur de upplever sin situation idag jämfört med för sex månader sedan, och hur man förväntar sig att det kommande halvåret ska bli. Frågorna kretsar exempelvis kring maskininvesteringar och efterfrågan på tjänster.

Varje rapport har också ett antal fasta temaområden: anläggning, VA och gruvindustrin. Dessutom läggs fokus på ett eller flera extra teman i varje rapport, exempelvis rekrytering, snöröjning eller nettoutsläpp av växthusgaser.

Här kan du läsa mer om hur rapporten tas fram.

Funnits sedan 2015

MEKO-rapporten publicerades för första gången i december 2015. ME hade under ett antal år brottats med det faktum att entreprenadbranschen är säregen och inte helt följer utvecklingen inom exempelvis byggbranschen. Maskinentreprenörer finns lite överallt i samhället, vilket kan göra det svårt att få en samlad bild av hur branschen mår.

Utgångsläget var alltså en önskan om att ta fram en helt egen konjunkturrapport, unik för just den bransch som ME:s medlemsföretag verkar inom. Tillsammans med marknadsanalysföretaget Industrifakta (som 2019 bytte namn till Navet Analytics) togs rapporten fram. Sedan dess har den utkommit två gånger per år.

Vinter-MEKO 2022: Utmanande affärslandskap kräver starka företag

Fortsatt höga nivåer på arbetsvolym, beläggningsgrad, maskininvesteringar och orderstock. Ett affärslandskap präglat av inflation, ökade kostnader och brist på personal. Maskinentreprenörernas senaste konjunkturrapport MEKO skildrar en stabil bransch som står redo att ta sig an hoten som framträder i horisonten. 

Läs vår sammanfattning av den senaste rapporten här

Vill du läsa den senaste rapporten?

Ladda ner Vinter-MEKO 2022 här

Tidigare rapporter

Tidigare benämndes rapporterna "Midsommar-MEKO" och "Lucia-MEKO". Från och med vintern 2020 kallar vi dem dock för "Sommar-MEKO" och "Vinter-MEKO". Här nedanför hittar du alla tidigare rapporter.

Sommar-MEKO 2022

Läs en sammanfattning av Sommar-MEKO 2022 här

Vinter-MEKO 2021

Läs en sammanfattning av Vinter-MEKO 2021 här

Sommar-MEKO 2021

Läs en sammanfattning av Sommar-MEKO 2021 här

Vinter-MEKO 2020

Midsommar-MEKO 2020

Lucia-MEKO 2019

Midsommar-MEKO 2019

Lucia-MEKO 2018

Midsommar-MEKO 2018

Lucia-MEKO 2017

Midsommar-MEKO 2017

Lucia-MEKO 2016

Midsommar-MEKO 2016

Lucia-MEKO 2015

Läs även:

Så här tar vi fram rapporten

MEKO presenteras två gånger om året. Vinter-MEKO (kring lucia) och Sommar-MEKO (tredje veckan i juni).

För mer information kontakta:
Jörgen Eriksson, opinionsbildare/pressekreterare, Maskinentreprenörerna
Tfn: 08-762 70 58, e-post: jorgen.eriksson@me.se

Uppdaterad den 16 december 2022