user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

MEKO – entreprenadbranschens konjunkturrapport

Foto: Per Kristiansen

Två gånger om året kommer den ut – ME:s konjunkturrapport MEKO. Rapporten visar hur branschen mår just nu och vart den är på väg.

MEKO står för Maskinentreprenörernas konfidensindikator. Det är en konjunkturmätning som bygger på 80 intervjuer med ME-medlemsföretag i olika storlekar och över hela Sverige, jämnt fördelade över regioner.

Rapporten kommer ut i juni och december varje år och är en tidig indikator på hur marknaden utvecklar sig. MEKO-rapporten ger en övergripande bild av hur omvärlden och ekonomin kan utvecklas och påverka förutsättningarna för maskinentreprenörerna. Den visar också specifikt hur branschen mår och vilka förväntningar medlemsföretagen har det kommande halvåret.

Hur görs rapporten?

Vi gör 80 utredande intervjuer på telefon med ME-medlemsföretag. De får svara på ett antal frågor om hur de upplever sin situation i dag jämfört med för sex månader sedan, och hur de förväntar sig att det kommande halvåret ska bli. Frågorna kretsar exempelvis kring maskininvesteringar och efterfrågan på tjänster. Vi fördjupar oss också kring orsakerna till medlemmarnas situation.

Dessutom skickar vi en webbenkät till samtliga medlemmar så att alla har möjlighet att medverka. Ju fler som svarar, desto bättre kan vi fånga upp stämningsläget i hela branschen.

Representanter från medlemsföretagen får också komma till tals genom djupintervjuer.

Varje rapport har ett antal fasta teman kring ekonomi, byggande och företagens verksamhet och situation. Dessutom läggs fokus på ett eller flera extra teman i varje rapport, exempelvis rekrytering, snöröjning eller nettoutsläpp av växthusgaser.

Så tar vi fram MEKO-rapporten

Funnits sedan 2015

MEKO-rapporten publicerades för första gången i december 2015. ME hade under ett antal år brottats med det faktum att entreprenadbranschen är säregen och inte helt följer utvecklingen inom exempelvis byggbranschen. Maskinentreprenörer finns lite överallt i samhället, vilket kan göra det svårt att få en samlad bild av hur branschen mår.

Utgångsläget var alltså en önskan om att ta fram en helt egen konjunkturrapport, unik för just den bransch som ME:s medlemsföretag verkar inom. Tillsammans med marknadsanalysföretaget Industrifakta (som 2019 bytte namn till Navet Analytics) togs rapporten fram. Sedan dess har den utkommit två gånger per år.

Senaste rapporten: Sommar-MEKO 2024

I början av sommaren, en period som traditionellt innebär högsäsong för maskinentreprenörerna, är konfidensvärdet på en historiskt låg nivå. Trots den svåra situationen syns positiva tecken på en återhämtning.

Vill du läsa den senaste rapporten?

Sommar-MEKO 2024 (pdf 2,95 MB)

Sammanfattning av Sommar-MEKO 2024

Tidigare rapporter

Tidigare kallades rapporterna "Midsommar-MEKO" och "Lucia-MEKO". Från och med vintern 2020 kallar vi dem dock för "Sommar-MEKO" och "Vinter-MEKO". Här nedanför hittar du alla tidigare rapporter.

Vinter-MEKO 2023 (pdf 2,89 MB)

Sammanfattning av Vinter-MEKO 2023

Sommar-MEKO 2023 (pdf 3,79 MB)

Sammanfattning av Sommar-MEKO 2023

Vinter-MEKO 2022

Sammanfattning av Vinter-MEKO 2022

Sommar-MEKO 2022

Sammanfattning av Sommar-MEKO 2022

Vinter-MEKO 2021

Sammanfattning av Vinter-MEKO 2021

Sommar-MEKO 2021

Sammanfattning av Sommar-MEKO 2021

Vinter-MEKO 2020

Midsommar-MEKO 2020

Lucia-MEKO 2019

Midsommar-MEKO 2019

Lucia-MEKO 2018

Midsommar-MEKO 2018

Lucia-MEKO 2017

Midsommar-MEKO 2017

Lucia-MEKO 2016

Midsommar-MEKO 2016

Lucia-MEKO 2015

MEKO-rapporten släpps två gånger om året. Vinter-MEKO i december och Sommar-MEKO i juni.

För mer information, kontakta:
Jörgen Eriksson, opinionsbildare/pressekreterare, Maskinentreprenörerna
Tfn: 08-762 70 58, e-post: jorgen.eriksson@me.se

Uppdaterad den 11 juni 2024