user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Program Stora Infradagen fredag

Foto: Mats Jarmer

Stora Infradagen 2024 spände över två dagar: 25–26 januari på Stockholm Waterfront. Torsdagen riktade sig till ME-medlemmarna. Fredagen var öppen för alla och bjöd på fem pass med högaktuella ämnen och deltagare.

Programpunkter – det här togs upp under fredagen

Infrastruktur_foto Göran Fält Trafikverket_890x380.jpgSverige har idag en underhållsskuld i transportinfrastrukturen som uppgår till drygt 70 miljarder kronor – underhåll av vägar och järnvägar som inte har blivit av.

Vid Stora Infradagen 2023 utlovade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson ökade satsningar på underhåll, och i den gällande nationella infrastrukturplanen prioriterades delar av budgeten om mot underhåll av befintlig väg och järnväg. I regeringens höstbudget 2023 prioriteras också pengar till underhåll av transportinfrastrukturen.

 • Det låter lovande med mer pengar till underhåll, men är satsningen tillräcklig?
 • Har Trafikverket rätt förutsättningar för att kunna upphandla och genomföra dessa satsningar under planperioden?
 • Är den rådande modellen för att planera och genomföra den nationella planen för transportinfrastruktur ändamålsenlig?

Deltagare

 • Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister.
 • Roberto Maiorana, generaldirektör på Trafikverket. Roberto har lång erfarenhet inom transportbranschen i Sverige och internationellt. Dels från flera ledande befattningar inom SAS, dels från Trafikverkets verksamhet. 2022 utsågs han av regeringen till generaldirektör för Trafikverket där han leder en av Sveriges största myndigheter med cirka 11 000 medarbetare.
 • Nils Paul, expert på infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Nils har en examen i statsvetenskap och mångårig erfarenhet av infrastruktur från offentlig förvaltning och näringslivet. Tidigare har han arbetat inom Regeringskansliet med frågor som rör trafik och infrastruktur samt för bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen.
 • Helena Lindberg, riksrevisor på Riksrevisionen. Helena är jurist och utsågs 2017 till riksrevisor av riksdagen. Hon kom då närmast från tjänsten som generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Tidigare har hon bland annat varit generaldirektör för Krisberedskapsmyndigheten och Statens Räddningsverk och chefsjurist vid Säkerhetspolisen.

Läs mer

400 miljoner mer om året till underhåll av vägar – artikel i tidningen Maskinentreprenören

Kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar – granskning från Riksrevisionen

Nationell plan för transportinfrastrukturen – granskning från Riksrevisionen

Översvämning_iStock_890x380.jpgUnder sensommaren 2023 var behovet av maskinentreprenörers tjänster ovanligt högt på flera ställen i landet, till följd av stormen Hans. Att dika ur och leda undan vatten, bygga skyddsbarriärer, dränera översvämmade källare och återuppbygga bortspolade vägar och järnvägsbankar var några av de uppgifter som kommuner, Trafikverket, företag och privatpersoner plötsligt stod inför.

 • Hur ser Sveriges beredskap ut för att hantera de följder av klimatförändringarna som vi ser allt oftare, såsom stormar, översvämningar, snöoväder, ras och jordskred?
 • Hur ska beredskapen byggas upp för att säkerställa att samhället fungerar under extraordinära påfrestningar, hot eller i värsta fall krig?

Deltagare

Upphandling_Pixabay_890x380.jpgBygg- och anläggningssektorn pekas av regeringen ut som ett område där produktiviteten måste öka. En kommission har tillsatts för att granska detta. Ett av skälen är den bristande konkurrensen i sektorn med ett fåtal större aktörer som blir aktuella i upphandlingar.

 • Hur tar man tillvara de resurser som finns i samhället, för att bygga det som behövs – om man bara använder sig av stora upphandlingar?
 • Finns det fortsatt utrymme för mindre aktörer i bygg- och anläggningsbranschen?
 • Skulle mindre företag kunna gå ihop och med gemensamma resurser svara på en stor upphandling?
 • Har LOU spelat ut sin roll? Vilka andra lösningar skulle kunna finnas?

Deltagare

Maskintillverkare_foto ME_890x380.jpgAffärsmodellerna håller på att förändras, och maskintillverkare och rentalföretag tar nya roller på marknaden, där maskinen är en tjänst snarare än en produkt. Detta är en utveckling som ME lyft fram för flera år sedan i rapporten Affärslandskap 2025, och nu håller det på att ske.

 • Vad betyder det för entreprenörerna när affärsmodellerna förändras?
 • Kommer det traditionella entreprenadföretaget kunna fortsätta att hävda sig på marknaden, eller vilken utveckling krävs av företagen och företagarna?
 • Hur ser det framtida affärslandskapet efter 2025 ut för entreprenadbranschen?

Deltagare

Läs mer

Volvos maskiner blir tjänster – artikel i tidningen Maskinentreprenören

Maskiner_foto ME_890x380.jpgMed allt dyrare arbetsmaskiner, och förändrade affärsmodeller på maskinsidan kan det bli ohållbart att ha maskinerna stillastående medan medarbetarna tar helgledigt. Skiftgång används redan inom delar av ME:s medlemsföretag, främst gruventreprenader.

 • Vad kommer det egentligen kosta att ha personal?
 • Hur gör man för att attrahera medarbetare till skiftarbete, vilka förutsättningar krävs?
 • Måste företagen vara så pass stora att de kan erbjuda sina medarbetare olika typer av arbetsvillkor, för att matcha livpusslet i olika faser av livet?

Deltagare

 • Claes Arenander, förhandlingschef, chefsjurist och vice vd på Maskinentreprenörerna.
 • Görgen Zilén, ombudsman på fackförbundet Byggnads.
 • Magnus Ekeljung, ombudsman på fackförbundet Seko.
 • Magnus Persson, vd på Bellman Group AB.
 • Johan Deremar, nationalekonom på bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.

 

Se film från dagen

Missade du Stora Infradagen i år? Eller var du på plats, och tyckte att någon av programpunkterna var särskilt intressant? Vi filmade fredagens förmiddags- och eftermiddagspass, så att du kan ta del av programmet från scenen igen.

Se fredagsförmiddagens pass:

 

Se fredagseftermiddagens pass: