user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Kursplan för maskinförarutbildningen

Maskinförarutbildningen innehåller sju delkurser på totalt 1 200 poäng. Dessutom innehåller den två kurser från Trafikverket.

Kurs Poäng
Anläggningsförare process 100
Anläggningsförare 1 200
Anläggningsförare 2 200
Anläggningsförare 3 200
Anläggningsförare 4 200
Anläggning-ledningsbyggnad 200
Anläggning-vägbyggnad 100
Totalt 1 200

 

Dessutom ingår två kurser från Trafikverket, som är ett krav för att du ska få arbeta på vägar. Du får också läsa hur du transporterar farligt gods, för att uppfylla kraven från Myndigheten för skydd och beredskap (MSB).

Publicerad den 23 oktober 2018

Uppdaterad den 8 december 2020