user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbetsgivarstöd

Som arbetsgivare är det mycket att hålla reda på, och därför har vi samlat information som kan underlätta din vardag. Här hittar du svar på frågor om kollektivavtal, att anställa personal, löner och ersättningar med mera. För att snabbare hitta det du söker är det bra att välja ett aktuellt ämne eller område här under.

Välj ett ämne

 • Krav på arbetsrättsliga villkor

  Sedan 2017 kan upphandlingar innehålla krav på så kallade arbetsrättsliga villkor. Lagstiftarens syfte med de nya reglerna är att arbetstagare som utför offentliga kontrakt ska ha lön, semester och arbetstid i nivå med gällande kollektivavtal i branschen.
 • Nya traktamentsnivåer från 1 januari 2018

  Från årsskiftet gäller nya nivåer för schablonavdrag vid ökade levnadskostnader vid tjänsteresa, det som vanligen kallas skattefria traktamenten.
 • Löner i kollektivavtalen

  Här hittar du sammanställda löner i kollektivavtalen.
 • Nationaldagen - vad gäller?

  När annandag pingst försvann som ledig dag och nationaldagen istället blev en röd dag har parterna kommit överens om lite olika lösningar på kompensation. Se vad som gäller i ditt kollektivavtal.
 • Ta del av rapporter och lönestatistik

  Nu erbjuds du som medlemsföretag i Svenskt Näringsliv möjlighet att ta del av statistik och rapporter på den löneinformation som ditt företag rapporterar in.

Se även

Arbetstider i ditt kollektivavtal

Som arbetsgivare är du skyldig att följa lagar om arbetsmiljö och arbetstider för att se till att dina medarbetare inte jobbar för mycket. Behovet av återhämtning och vila liksom möjligheten att själv kunna påverka sin arbetsdag utifrån sin livssituation är en viktig arbetsmiljöfråga.

Utnyttja arbetstidsförkortningen i avtalen

Om dina medarbetare har arbetstidsförkortning kvar kan det vara läge att ta upp en diskussion om hur dessa timmar ska utnyttjas. Alternativet blir annars att ej utnyttjade timmar ska betalas ut i pengar.

Kör- och vilotider vid snöröjning

Transportstyrelsen har övertagit tillsynsansvaret kring kör- och vilotidsreglerna. Myndigheten har meddelat att den inte kommer att medge några undantag från reglerna om dygnsvila vid blandad körning i samband med snöröjning.