user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Välj ett ämne

 • Löner, lönerevision och lönetabeller

  Löner, datum för lönerevision och lönetabeller skiljer sig beroende på kollektivavtal. Här hittar du sammanställda löner i kollektivavtalen.

 • Smart lönesättning utvecklar företaget

  Genom att ta kommandot över lönesättningen kan ni göra den till en konkurrensfördel för ert företag. Hur ska lönesättningen fungera smartast på just ditt företag för att ge bästa resultat för företag och medarbetare?

 • Ersättningar förutom lön

  Dina anställda har rätt till ersättning när de till exempel arbetar övertid, har skiftarbete, arbetar under jord eller arbetar på obekväma arbetstider. Här ser du vad som gäller.

 • Ge rätt lön till dina anställda – undvik naturaförmåner

  Som arbetsgivare kanske du ibland känner dig frestad att ge dina anställda förmåner vid sidan av lönen och de kollektivavtalade ersättningarna. Det finns dock vissa risker med det.

 • Traktamente, förrättningstillägg och dagliga resor

  Traktamente och förrättningstillägg är ersättning för kostnader som en anställd får för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller vid tillfälligt arbete på annan ort.

 • Bilförmån

  Om dina anställda använder företagets bilar privat räknas det som en förmån. Likaså om företaget betalar de anställdas drivmedel för privata körningar. Det är två separata förmåner som ska beskattas

 • LÖSEN – lönegranskning

  LÖSEN är ett elektroniskt verktyg för lönegranskning där du som har anställda som går under Entreprenadmaskinavtalet EMA ska rapportera in lön.

 • Lönestatistik och yrkeskoder

  Lönestatistik ger dig möjlighet att bedöma lönenivåer och bestämma vilken lön de olika rollerna på företaget ska ha. Här hittar du det du behöver för att ta del av statistiken.

 • Löneväxling - Tips och råd!

  Löneväxling innebär att du kommer överens med en anställd om att byta en del av dennes bruttolön mot en annan förmån, till exempel extra tjänstepension.

Se även

Arbetstider i ditt kollektivavtal

Som arbetsgivare är du skyldig att följa lagar om arbetsmiljö och arbetstider för att se till att dina medarbetare inte jobbar för mycket. Behovet av återhämtning och vila liksom möjligheten att själv kunna påverka sin arbetsdag utifrån sin livssituation är en viktig arbetsmiljöfråga.

Inför anställning – att tänka på

Att anställa någon kan vara din största investering. Vem du anställer kan ha stor betydelse för företagets framtid och dess utveckling. Vilka anställningsformer som är tillåtna regleras i våra kollektivavtal. Oavsett anställningsform ska du alltid teckna ett skriftligt anställningsavtal.

Kollektivavtal

Som medlem i ME omfattas du automatiskt av de kollektivavtal som gäller för din verksamhet. Avtalen bestämmer allmänna anställningsvillkor och löner.