user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbetsgivarstöd

Som arbetsgivare är det mycket att hålla reda på, och därför har vi samlat information som kan underlätta din vardag. Här hittar du svar på frågor om kollektivavtal, att anställa personal, löner och ersättningar med mera. Välj ämne eller område för att snabbare hitta det du söker. 

Välj ett ämne

 • Ersättningar förutom lön

  Dina anställda rätt till ersättning när de till exempel arbetar övertid, har skiftarbete, arbetar under jord eller arbetar på obekväma arbetstider. Här ser du vad som gäller.
 • Traktamente, förrättningstillägg och dagliga resor

  Traktamente och förrättningstillägg är ersättning för kostnader som en anställd får för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller vid tillfälligt arbete på annan ort.
 • Löner, lönerevision och lönetabeller

  Löner, datum för lönerevision och lönetabeller skiljer sig beroende på kollektivavtal. Här hittar du sammanställda löner i kollektivavtalen.
 • Smart lönesättning utvecklar företaget

  Genom att ta kommandot över lönesättningen kan ni göra den till en konkurrensfördel för ert företag. Hur ska lönesättningen fungera smartast på just ditt företag för att ge bästa resultat för företag och medarbetare?
 • LÖSEN - lönegranskning

  LÖSEN är ett elektroniskt verktyg för lönegranskning och statistiksammanställning där du som har anställda som går under Entreprenadmaskinavtalet EMA ska rapportera in lön.
 • Bilförmån

  Om dina anställda använder företagets bilar privat räknas det som om en förmån. Likaså om företaget betalar de anställdas drivmedel för privata körningar. Det är två separata förmåner som ska beskattas
 • Lönestatistik och yrkeskoder

  Lönestatistik ger dig möjlighet att bedöma lönenivåer och bestämma vilken lön de olika rollerna på företaget ska ha. Här hittar du det du behöver för att ta del av statistiken.
 • Löneväxling - Tips och råd!

  Löneväxling innebär att du kommer överens med en anställd om att byta en del av dennes bruttolön mot en annan förmån, till exempel extra tjänstepension.

Se även

Lönestatistik och yrkeskoder

Lönestatistik ger dig möjlighet att bedöma lönenivåer och bestämma vilken lön de olika rollerna på företaget ska ha. Här hittar du det du behöver för att ta del av statistiken.

Smart lönesättning utvecklar företaget

Genom att ta kommandot över lönesättningen kan ni göra den till en konkurrensfördel för ert företag. Hur ska lönesättningen fungera smartast på just ditt företag för att ge bästa resultat för företag och medarbetare?