user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Kollektivavtal

Som medlem i ME omfattas du automatiskt av de kollektivavtal som gäller för din verksamhet. Avtalen bestämmer allmänna anställningsvillkor och löner.

I denna film får du en introduktion kring vad som är viktigt att tänka på inför en anställning. Vad ska du tänka på under en arbetsintervju och när du tecknar ett anställningsavtal? Och vilka olika anställningsformer finns det och vad innebär dessa? Slutligen går vi igenom de olika kollektivavtal som ME har med fackförbunden.


Maskinentreprenörerna träffar kollektivavtal med Byggnads, Seko, IF Metall, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Avtalen gäller allmänna anställningsvillkor och löner för cirka 22 000 anställda på 4 100 medlemsföretag. Genom medlemskapet omfattas ME-företagen automatiskt av de kollektivavtal som gäller för verksamheten.

Vilket kollektivavtal ska du tillämpa?

För ME-företag som har verksamhet inom både bygg och anläggning är det inom vilken del av branschen företaget gör mest jobb som styr vilket kollektivavtal som gäller. Detta gäller dock främst för företagets maskin- och bilförare. Maskin- och bilförare byter alltså aldrig kollektivavtal.

För övriga arbetare kan tillämpligt kollektivavtal skifta beroende på vilken typ av arbetsplats de verkar på.

  • Om ert arbete på en arbetsplats understiger 600 timmar följer övriga arbetstagare med maskin- och bilförarnas huvudklassning.
  • Om arbetet överstiger 600 timmar avgörs dock vilket kollektivavtal som ska tillämpas av vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen i allmänhet.  

Se indelning av arbetsobjekt för Maskinföraravtalet och Entreprenadmaskinavtalet. För dig med verksamhet inom gruvindustrin finns Gruventreprenadavtalet. Inom ME finns också Tjänstemannaavtalet och Torvavtalet.

Maskinföraravtalet (MFA)

Maskinföraravtalet (MFA) är ett kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna (ME) och Seko – Service och Kommunikationsfacket. Avtalsperioden löper mellan 1 juni 2023 och 31 maj 2025.

Mer om Maskinföraravtalet

Film om Maskinföraravtalet

Dokument

Förhandlingsprotokoll Maskinföraravtalet Seko – maj 2023 (pdf 6,60 MB)

Lönerevision Maskinföraravtalet 2023–2024 (pdf 140 kB)

Maskinföraravtalet 2023–2025 (pdf, 4,48 MB)

Entreprenadmaskinavtalet (EMA)

Entreprenadmaskinavtalet tecknas mellan Maskinentreprenörerna (ME) och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads). Avtalsperioden löper mellan 1 juni 2023 och 31 maj 2025.

Mer om Entreprenadmaskinavtalet

Film om Entreprenadmaskinavtalet

Dokument

Förhandlingsprotokoll Entreprenadmaskinavtalet Byggnads – maj 2023 (pdf 156 kB)

Entreprenadmaskinavtalet 2023–2025 (pdf 2,18 MB)

Lönerevision Entreprenadmaskinavtalet 2023–2025 (pdf 68,8 kB)

Gruventreprenadavtalet (GEA)

Gruventreprenadavtalet är ett kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall. Avtalsperioden löper mellan 1 maj 2023 och 30 april 2025.

Mer om Gruventreprenadavtalet

Dokument

Förhandlingsprotokoll Gruventreprenadavtalet IF Metall – april 2023 (pdf 8,19 MB)

Lönerevision Gruventreprenadavtalet 2023–2024 (pdf 108 kB)

Gruventreprenadavtalet 2023–2025 (pdf 680 kB)

Torvavtalet (TA)

Torvavtalet är ett kollektivavtal mellan med ME och IF Metall. Avtalsperioden löper från 1 juni 2023 till och med 31 maj 2025.

Mer om Torvavtalet

Torvavtalet följer i stort sett Maskinföraravtalet mellan ME och Seko.

Lönetabeller för Torvavtalet följer Maskinföraravtalet.

Notera att

  • på Torvavtalets område får timlön användas vid kortare anställning, exempelvis vid säsongsanställning.
  • på Torvavtalets gäller särskilda semesterregler, se bilaga C i förhandlingsprotokollet.
  • på Torvavtalets område avses med övriga förare, förare av ej yrkespliktig maskin, exempelvis pistmaskin med flera som ej kräver yrkesbevis.

Tjänstemannaavtalet (TMA)

Tjänstemannaavtalet är ett kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna (ME), Installatörsföretagen, Plåt- och ventföretagen, Glasbranschföreningen och Måleriföretagen, och de fackliga motparterna Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Avtalsperioden löper mellan 1 maj 2023 och 30 april 2025.

Mer om Tjänstemannaavtalet

Dokument

Tjänstemannaavtalet 2023–2025 (pdf 1,12 MB)

Beställ fler avtal

Som ME-medlem ingår ett exemplar av ditt kollektivavtal. Om du önskar fler exemplar så kan de beställas via vårt lager. Pris för medlem 75 kronor och icke medlem 150 kronor.

Beställ kollektivavtal här, webbshop

Relaterat innehåll

Löner, lönerevision och lönetabeller

Karensavdrag och sjuklön

Uppdaterad den 20 oktober 2023

Mer om kollektivavtalen