user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Rehabilitering – arbetsgivarens skyldigheter

Rehabilitering är stöd och åtgärder som den anställde behöver för att återfå eller behålla sin arbetsförmåga. Du som arbetsgivare har inget ansvar för medicinsk rehabilitering utan endast för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Du kan söka ekonomiskt stöd.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här

När din medarbetare blir sjuk

Sjuklöneperioder, läkarintyg och anmälan till Försäkringskassan är viktiga delar när en medarbetare blir sjuk. Kom också ihåg att visa intresse och omsorg för de anställda och hjälp dem tillbaka till arbetet efter sjukfrånvaron. Det här gäller när en anställd blir sjuk.

Ta fram policys i företaget

En policy beskriver företagets inriktning inom ett specifikt område, till exempel miljö, kvalitet eller arbetsmiljö. Den fastställer också normer och värderingar som ska vara gemensamma för alla. Det finns dessutom krav på att ni måste ha en arbetsmiljöpolicy.

Ta hand om personalen – jobba praktiskt med OSA

En god psykosocial arbetsmiljö ger dina anställda möjlighet att hitta en balans mellan arbetets krav och sin egna fritid. För dig som är ansvarig för arbetsmiljöarbetet på ert företag finns både kunskap och hjälp på vägen att hämta, oavsett om du är chef, skyddsombud eller arbetsmiljöombud.