user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Kollektivavtal ger en enklare vardag för dig som arbetsgivare

Kollektivavtal är en överenskommelse om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på en arbetsplats. Det finns många fördelar med kollektivavtal både för dig som arbetsgivare och dina anställda.

Ett branschanpassat kollektivavtal har regler och arbetsvillkor som överensstämmer med behoven inom just din bransch. Kollektivavtalet ger dig ett bra stöd i din roll som arbetsgivare, oavsett hur många anställda du har.

Se Svenskt Näringslivs film om kollektivavtal – Youtube

Den svenska modellen ger stabilitet

Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär att arbetsgivarorganisationer/arbetsgivare och fackförbund reglerar arbetsvillkor och löner i kollektivavtal. Det skapar stabilitet på arbetsmarknaden och värnar företagens konkurrenskraft.

Kollektivavtalet skapar tydliga spelregler för både arbetsgivare och anställda. Det blir alltså lätt att göra rätt. Branschanpassade villkor ger dig som arbetsgivare ett regelverk anpassat för just ditt företag, i stället för lagar som annars gäller oavsett din verksamhets behov.

Tjänstepension och försäkring ingår

I kollektivavtalen ingår också tjänstepension och försäkring – en paketlösning som är ett kostnadseffektivt och förmånligt kompletterande skydd utöver den allmänna pensionen och de lagstadgade försäkringarna. Att ge anställda trygghet genom livet bidrar till att du blir en attraktiv arbetsgivare.

ME tecknar fem kollektivavtal

När du blir medlem i ME tecknar du samtidigt det kollektivavtal som är aktuellt för din verksamhet. ME har kollektivavtal med Seko, Byggnads och IF Metall. För tjänstemän finns ett avtal med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Om ni har hängavtal med Seko, Byggnads, IF Metall eller Transport när ni blir medlemmar hos oss, sägs de upp av oss.

Har du redan hängavtal? Som medlem i ME får du mer!

Fördelar med kollektivavtal för dig som företagare

  • Ett kollektivavtal reglerar löner, arbetstider, semester med mera. Du slipper enskilda förhandlingar med varje anställd på företaget, utan får ett avtal som gäller för alla med samma arbetsuppgifter.
  • Våra kollektivavtal är anpassade till vår bransch. De är framförhandlade med syfte att passa branschen bättre än svensk lag.
  • Affärsnytta för dig! Många av dina blivande kunder ser kollektivavtal som en kvalitetsstämpel. Det är också vanligt att kunderna kräver kollektivavtal vid upphandlingar och för att göra affärer med dig.
  • Mer affärsnytta! Du blir godkänd av branschens fackförbund som underentreprenör och kan ta de flesta jobb.
  • Du blir en attraktiv arbetsgivare. Kollektivavtal innebär bättre villkor för dina anställda än vad lagen kräver.
  • Du slipper tolka lagar. Kollektivavtalet är som ett regelverk som redan tolkat alla lagar och visar hur du ska göra i olika situationer.
  • Du slipper hantera tvister själv. En tvist på ditt företag hanteras mellan ME och facket. Med ett kollektivavtal löser vi de flesta tvister snabbt och billigt med en förhandling i stället för domstol.
  • Som medlem kan du vara med och påverka villkoren i ditt kollektivavtal.
  • Mer pension för pengarna. Den kollektivavtalade pensionen har 65 procent lägre avgifter.
  • Du får möjlighet att teckna avtal om turordning vid uppsägningar. Utan kollektivavtal måste du följa lagens turordningsregler.

Försäkringar för dina anställda

När du tecknar kollektivavtal ska du också teckna försäkringsavtal för dina anställda. För arbetare tecknar du försäkringar hos Fora. För tjänstemän tecknar du vissa försäkringar hos Fora och vissa hos Collectum. Avtalat sammanställer information om kollektivavtal och försäkringar. På deras webbplats kan du läsa mer om vilka försäkringar du ska teckna.

Om kollektivavtal och försäkringar hos Avtalat

Kontakta oss!

Kontakta oss om något oklart eller om har du frågor om ditt blivande medlemskap i ME.

Kontakta ME

Uppdaterad den 28 juni 2022