user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Välj ett ämne

  • Upphandling av vinterväghållningstjänster

    Ska vägarna bli röjda från snö och hållas trafiksäkra även under framtida vintrar behövs maskinentreprenörer som är beredda att ta sig an uppgiften. Försämrad lönsamhet, brist på maskinförare och dåliga arbetsvillkor gör att allt fler tvekar inför att ta den här typen av uppdrag. Här får du som är beställare tips på vad du kan göra för att öka intresset.