user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Upphandling av vinterväghållningstjänster

Foto: Vaxholmsmark AB

Ska vägarna bli röjda från snö och hållas trafiksäkra även under framtida vintrar behövs maskinentreprenörer som är beredda att ta sig an uppgiften. Försämrad lönsamhet, brist på maskinförare och dåliga arbetsvillkor gör att allt fler tvekar inför att ta den här typen av uppdrag. Här får du som är beställare tips på vad du kan göra för att öka intresset.

Maskinentreprenörerna (ME) företräder 4 200 medlemmar med 22 000 anställda. Dessa företag anlägger vägar och järnvägar, gräver ned bredband, vatten- och avloppsledningar, lastar ut malm i gruvor – och snöröjer, för att nämna några exempel.

Tillsammans med dig som är beställare, upphandlingschef eller upphandlare av entreprenadmaskintjänster vill vi skapa förutsättningar för mer hållbara upphandlingar. Ett steg på vägen är att hjälpa dig att bättre förstå branschen och våra medlemmars förutsättningar.

Om Maskinentreprenörerna (ME)

Intresset minskar för att arbeta med vinterväghållning

En stor del av maskinentreprenörerna tar snöröjningsuppdrag, delvis av tradition. Men ME:s återkommande konjunkturrapport MEKO visar att intresset för att arbeta med vinterväghållning minskar. I december 2022 angav 46 procent av de intervjuade företagen att de inte tar sig an den typen av uppdrag.

ME:s konjunkturrapport MEKO

De som väljer bort snöröjningsuppdrag gör det av olika skäl. Här ger vi exempel på några av utmaningarna för vinterväghållningen. Du får också tips på saker du som beställare kan tänka på inför en upphandling.

Brist på maskinförare

Entreprenadmaskinbranschen har länge brottats med personalbrist. Allt fler kommuner avvecklar sin utbildning av maskinförare. För att dra vårt strå till stacken vad gäller framtidens kompetensförsörjning startade vi 2014 ME-skolan, som är samarbetspartner till kommuner på ett tiotal orter över landet.

Det utbildas cirka 500 maskinförare per år, från ME-skolan och andra skolor. Efterfrågan är dock mer än det dubbla.

Om ME-skolan

Riskfylld arbetsmiljö för snöröjarna

Vinterväghållning har blivit en riskfylld syssla. Det händer att maskiner och bilar blir jagade, attackerade med nyårsraketer eller beskjutna av luftgevär. Maskinförarna får också utstå verbala påhopp och hot. Dessutom tvingas de läsa negativa tidningsartiklar, insändare och inlägg i sociala medier. Det här påverkar naturligtvis arbetsmiljön och motivationen till att utföra snöröjning.

Andra prioriteringar från en ny generation

En annan utmaning för framtidens vinterväghållning är att unga medarbetare har andra prioriteringar. Den nya generationens maskinförare, som ännu till stor del är män, tar större ansvar för familjelivet. De vill kunna hämta och lämna på förskola och skola, och kan eller vill inte jobba lika långa dagar eller på obekväma tider. En god arbetsmarknad gör också att unga medarbetare väljer attraktiva arbetsgivare. De kan i större utsträckning välja bort vinterväghållning eller byta arbetsgivare.

Kostnad för beredskap

Det kostar att ha personal och maskiner i beredskap. Av de intervjuade företagen i vår MEKO-rapport från december 2022 uppgav endast 11 procent att de alltid får ersättning för beredskapen, medan 68 procent fick det i mindre än hälften eller inga av uppdragen.

Att ha personal och maskiner i beredskap innebär att entreprenören tvingas binda resurser från annat arbete och kanske går miste om en intäktsmöjlighet.

Det här kan du som beställare göra

Här är några exempel på vad du som beställare av våra medlemmars vinterväghållningstjänster kan göra för att underlätta:

  • Bjud in företag för dialog inför upphandling. För att hitta de potentiellt intresserade företagen som är medlemmar i ME kan du använda funktionen Sök ME-medlem och filtrera på postort eller län.
  • Ställ balanserade krav som kan kontrolleras på maskinerna och bilarna som används i uppdragen.
  • Företagen har en kostnad för beredskap och jour, erbjud därför fast ersättning per enhet.
  • Ge gärna information inför vintern om vad som gäller och vad skattebetalarna kan, eller inte kan, förvänta sig.
  • Som uppdragsgivare – ta diskussionen med allmänheten när negativ kritik grundar sig på okunskap. Stöd de som röjer våra vägar från snö och is när de behandlas illa.

Hör av dig till oss!

Om du vill ha hjälp eller stöd kan du alltid kontakta oss på mejl infome@me.se eller telefon 08-762 70 65

Publicerad den 10 mars 2023