user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Fakturan, e-faktura och avgifter

Foto: Tommy Östman

Fakturan skickas från Svenskt Näringsliv eftersom ditt medlemskap i ME också innebär ett medlemskap i Svenskt Näringsliv. Här hittar du mer info om fakturan och de olika avgifterna.

Maskinentreprenörerna, Svenskt Näringsliv och Fora

Ditt medlemskap i ME innebär också ett medlemskap i Svenskt Näringsliv. En del av avgiften går därför till ME, och en del går till Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv hanterar dessutom faktureringen för medlemskapet i ME. Därför står de som avsändare på fakturan. Läs mer om kopplingen mellan ME och Svenskt Näringsliv här.

En del av avgiften går även till Fora som hanterar våra medlemmars kollektivavtalade tjänstepension och försäkringar.

Så här fördelas kostnaderna mellan ME, Svenskt Näringsliv och Fora

Faktura två gånger per år

I april och oktober landar fakturan från ME och Svenskt Näringsliv i din brevlåda. Den första fakturan avser medlemsavgiften för första halvåret.

Fakturan är en samlingsfaktura för avgifter avseende medlemskap i ME, Svenskt Näringsliv och eventuellt ytterligare medlemsorganisation som företaget tillhör inom Svenskt Näringsliv.

E-faktura, PDF-faktura eller pappersfaktura?

Du kan välja om du vill betala företagets medlemsavgift via elektronisk faktura eller välja format på fakturan.

Välj mellan dessa tre format:

  • E-faktura innebär att fakturan ställs ut, tas emot och behandlas elektroniskt. Om ni redan idag använder e-faktura så kommer ni att få en förfrågan om anslutning.
  • PDF-faktura betyder att ni får fakturan och specifikationen skickad till angiven e-postadress i PDF-format.
  • Pappersfaktura innebär att fakturan skickas via post.

Vill du ändra din faktura till e-faktura eller få den som PDF? Logga in på "Mina sidor" så ändrar du enkelt där.

Medlemsavgiften beror på löneunderlaget

Din medlemsavgift baseras på det löneunderlag du rapporterade in på medlemsuppgift.se.

Fakturan i april baseras på den lönesumma du rapporterat in före den 18 mars. Om du inte rapporterat in företagets löneunderlag så kommer fakturan baseras på löneuppgifter från förra året.

Fakturan i oktober baseras på den lönesumma du rapporterat in senast den 10 juni. Om du inte har rapporterat in innan dess kommer föregående års lönesumma att räknas upp med 20 procent.

Den inrapporterade lönesumman till ME gäller lön till anställda föregående år och ska inte innehålla lön till vd eller ägare med familj, det vill säga make, maka, barn och föräldrar.

Informationen på själva fakturan

Avgifterna fördelas på olika juridiska enheter hos ME och Svenskt Näringsliv. Därför är det också flera rader på fakturan. Medlemsavgifter är varken momsbelagda eller avdragsgilla. Serviceavgifter däremot är både momsbelagda och avdragsgilla. Längst ner på fakturan finns summeringar av dessa olika belopp.

Hur beräknas avgiften? (sid 2)

På sidan 2 på fakturan ser du hur din medlemsavgift fördelas mellan Maskinentreprenörena och Svenskt Näringsliv.

Om medlemsavgiften hos Svenskt Näringsliv

Skriva ut eller se status på dina fakturor

Genom att logga in på "Mina sidor" på vår webb, kan du se status på dina fakturor och skriva ut dem.

Fler frågor? Kontakta oss!

Har du fler frågor kring fakturan, vill betala med e-faktura eller ha PDF-faktura istället för pappersfaktura? 

Mejla till medlemsfaktura@me.se så återkopplar vi till dig senast nästkommande vardag.

Publicerad den 20 april 2016

Uppdaterad den 3 oktober 2022

Andra har också läst: