user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Vill du bli maskinförare och köra grävmaskin?

Foto: Tommy Östman

Behovet av maskinförare och grävmaskinister är stort. Oavsett vilken typ av utbildning du går kan du i princip räkna med jobb direkt när du är klar. Och kul är det! Välkommen till en framtidsbransch där den tekniska utvecklingen går snabbt.

Maskinförare – ett framtidsjobb

Att bli maskinförare passar dig som gillar att jobba praktiskt och vara ute i verkligheten. Utbildningen till maskinförare förbereder dig för ditt framtida jobb genom mycket tid i maskinerna under utbildningen. Direkt efter utbildningen är du färdig att ta anställning som lärling med lärlingslön. När lärlingsperioden är över får du ditt yrkesbevis och är behörig maskinförare.

Behovet av nya maskinförare ökar när stora infrastruktursatsningar ska förverkligas, samtidigt som många äldre maskinförare går i pension.

Välkommen till ett bra yrke med en trygg framtid!

Gör karriär i branschen

Det finns många olika vägar att gå för den som vill göra karriär. Efter några år som maskinförare vet du mer om hur branschen och ett bygge fungerar och har skaffat dig praktisk erfarenhet som gör dig mer attraktiv och extra intressant på arbetsmarknaden.  

Byggtekniker, arbetsledare eller platschef på yrkeshögskola

En del väljer att studera vidare till byggtekniker, arbetsledare eller platschef på yrkeshögskola. En byggtekniker bidrar med sina djupa kunskaper i byggteknik. Arbetsledaren är ofta platschefens högra hand och arbetar med att planera och följa upp arbetet, både praktiskt och ekonomiskt. Platschefen är den person som har stort ansvar för ett byggprojekt när det gäller till exempel ekonomi, lagar och bestämmelser och annat som påverkar projektet.

Byggnadsingenjör på högskola

Du kan också bli byggnadsingenjör på en teknisk högskola, som KTH i Stockholm. Det finns många olika inriktningar, från ledning av stora byggprojekt till fastighetsekonomi. Som byggnadsingenjör kan du arbeta med allt från stadsplanering och konstruktion till trafiklösningar eller miljöfrågor. Blir du duktig på det du gör finns också en internationell arbetsmarknad.

Utbildning på gymnasiet, komvux eller företagsutbildning

Du kan bli maskinförare på gymnasiet eller på komvux. Det finns också möjlighet att företaget du jobbar på hjälper dig genom att köpa en företagsutbildning åt dig. Då gör du din grundutbildning genom att läsa teorin på distans och de praktiska momenten på företaget.

Gymnasieutbildning hos ME-skolan

Komvuxutbildning till maskinförare

Publicerad den 28 oktober 2018

Uppdaterad den 10 februari 2022