user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Gymnasium maskinförare: Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Branschen växer och behöver ny personal. Därför jobbar vi tillsammans med gymnasieskolor för att utbilda fler maskinförare. Tack vare vår expertis och kontaktnät ser vi till att undervisningen håller så hög kvalitet som möjligt. Och att de elever som går utbildningen har de kunskaper som blivande arbetsgivare frågar efter.

Förare med rätt kompetens

De elever som gått ME-skolans gymnasieutbildningar runt om i landet ska tack vare den nära kopplingen till det verkliga arbetslivet och branschens företag vara redo att arbeta direkt efter avslutad utbildning. Om du är en elev som är intresserad av ME-skolans gymnasieutbildning kan du läsa mer på ME-skolans hemsida:

Besök meskolan.se.

Senaste tekniken och moderna maskiner

På ME-skolan finns nya maskiner från Caterpillar genom ett unikt avtal som innebär att maskinerna byts ut varje år. ME-skolans elever får alltid jobba med den senaste tekniken och med en variation av olika typer av maskiner och utrustningar.

Minst 15 veckors APL

Under utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) med minst 15 veckor hos branschföretag, vilket ger eleverna en bra inblick i branschen samt möjlighet att knyta viktiga kontakter för det kommande yrkeslivet. Om du är intresserad av att ta emot APL-elever kan du läsa mer här:

Ta emot en APL-elev

Viktiga behörighetsutbildningar ingår

I kursplanen ingår även de behörighetsutbildningar som branschen efterfrågar; APV 1-2 (Arbete på väg) och ADR-S 1.3 (transport av farligt gods). 

Är du förälder/annan vuxen som undrar över utbildningen?

Vad innebär en utbildning på ME-skolan?

Uppdaterad den 7 december 2020

Relaterat innehåll