user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Vuxenutbildning till maskinförare i Bålsta (Håbo)

På ME Utbildningscenter i Bålsta får du mycket praktisk erfarenhet och tillgång till en modern maskinpark. Tillsammans med erfarna lärare får du en utbildning anpassad efter både dina och branschens behov.

Utbildningen sker i nära samarbete med branschen och du får den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Mycket arbetsplatsförlagt lärande (APL) ger dig de bästa förutsättningarna för att lyckas som framtida maskinförare.

Det här får du lära dig

Under utbildningen till anläggningsmaskinförare lär du dig bland annat detta:

  • Köra och underhålla anläggningsmaskiner så som grävmaskin och hjullastare.
  • Bygga vägar och husgrunder.
  • Lasta olika typer av material.
  • Gräva och lägga vatten- och avloppsledningar.
  • Arbeta med laser och GPS-utrustning för höjdmätning och positionering.

Här sker utbildningen

Vuxenutbildningen till maskinförare i Håbo sker på ME Utbildningscenter i Bålsta, vid industriområdet Draget. På skolan finns ett övningsområde där du kan öva med maskinerna i olika situationer.

Så här ansöker du

Du ansöker på Håbo kommuns webbplats. Om du bor i en annan kommun måste du först vända dig till vuxenutbildningen i din hemkommun för att få utbildningen godkänd.

Ansökan till utbildningsstarten 4 september 2023 är stängd.

Ansökan till utbildningsstarten 2 oktober är ännu öppen.

Kontakta oss om du har frågor!

Vi svarar självklart på dina frågor om utbildningen, skolan, yrket och ansökan. Hör av dig till Annelie Forsell på ME-skolan annelie.forsell@me.se eller 08-762 70 86.

Hitta hit

Dragrännan 19, 746 50 Bålsta

Uppdaterad den 6 september 2023