user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Vad krävs för att få köra maskin?

Foto: Ryno Quantz

Myndigheter, beställare och kollektivavtal ställer krav på kunskaper, utbildning och kompetens för den som ska köra grävmaskin eller andra anläggningsmaskiner.

Kunskaper för att arbeta säkert

Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att arbetet ska kunna utföras säkert och inte innebära risk för ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på arbetsgivaren som ska se till att du som anställd har tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta säkert med maskinen.

Här finns de viktiga kurser du behöver

E-bok, påbörjad kvalificeringstid eller yrkesbevis krävs vid kollektivavtal

På arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal inom bygg och anläggning mellan branschens parter ställs krav på att förare som framför maskin med en total vikt över 1500 kilo alternativt en lyftkapacitet på över 10 tonmeter har utbildning och behörighet att framföra maskinen. Utbildning som ger behörighet att framföra maskin är utbildning godkänd via Byggbranschens Yrkesnämnd (BYN) alternativt Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA). Kravet på e-bok gäller lärlingar som genomför en företagsförlagd utbildning och är under grundutbildning. Den som har en godkänd grundutbildning påbörjar sin kvalificeringstid och ansöker efter avslutad kvalificeringstid om yrkesbevis. 

Om yrkesbevis och kompetensprov

Krav på kunskaper från beställare

Olika beställare har ofta egna specifika krav. Trafikverket har till exempel krav på utbildning för Arbete På Väg och för arbeten inom elbranschen finns krav på EBR-utbildning. Andra beställare kan ha krav på utbildning gällande interna regler och rutiner. Den här typen av krav ingår ofta som en del av avtalet mellan beställaren och entreprenören, och gäller normalt även för underentreprenörer.

Här finns de viktiga kurser du behöver

Utbildningar för dig som vill köra grävmaskin och få yrkesbevis

Om du ska köra yrkesmässigt i branschen måste du kunna utföra ett säkert och effektivt arbete med hög kvalitet. För att kunna göra det behöver du kunskap, utbildning och kompetens inom ett brett område. Du ska leva upp till krav från flera olika aktörer och ha en kompetens som är mycket mer än att "bara" kunna manövrera maskinen. Det finns flera sätt att bli maskinförare med utbildning: 

Gymnasiets Bygg- och anläggningsprogram, bland annat på de skolor som ME-skolan samarbetar med.

Kommunens vuxenutbildning, bland annat i ME-skolans regi.

Distansutbildning för dig med anställning i ett ME-företag och som vill utbilda dig till maskinförare. Kontakta ditt regionala BYN.

Kontakt med ME-skolan

Vill du höra mer om vad som gäller för att köra branschens anläggningmaskiner?
Kontakta Annelie Forsell på ME-skolan. Hon finns på telefon: 08-762 70 86 och kan lotsa dig vidare till ME-skolan i ditt närområde.

Uppdaterad den 10 februari 2022

Relaterat innehåll