user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Skaffa yrkesbevis/förarbevis

Foto: Ryno Quantz

Ett yrkesbevis visar att du har den kunskap som krävs för att köra anläggningsmaskiner. Det finns olika vägar till yrkesbeviset. Du kan styrka din erfarenhet (validera) och bredda din utbildning på ME Utbildningscenter.

BYN – håller ordning på branschen

Byggbranschens yrkesnämnd (BYN) arbetar för att det inom bygg- och anläggningsbranschen ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare. I BYN samverkar arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna i branschen (ME, Byggföretagen, Byggnads och Seko). Genom att vara tydliga med branschens krav och samverka med gymnasieskolor, vuxenutbildare och företag verkar BYN för en bred och allmänbildande grundutbildning som i kombination med färdigutbildning i företag ger blivande yrkesarbetare de kunskaper och färdigheter som krävs i branschen.

Det är till BYN-regionerna du vänder dig med allmänna frågor kring till exempel lärlingsanställning, kvalificeringstid eller yrkesbevis.

Kontakta regionerna hos BYN

Kompetensprov – när du har erfarenhet men saknar yrkesbevis

Om du har erfarenhet av branschen och maskiner kan du göra ett kompetensprov som antingen leder direkt till ett yrkesbevis eller till en lärlingsbok (utbildningsintyg) beroende på hur lång erfarenhet du har.

Kompetensprovet består av ett teoretiskt prov och ett antal praktiska körmoment där dina kunskaper testas och valideras. Provet tar normalt en dag att genomföra men du kan behöva läsa på teoridelen innan du gör provet.

Du kan genomföra provet hos ME-skolan vid våra ME Utbildningscenter. Vi kommer även ut på plats hos er på företaget när rätt förutsättningar finns.

För kostnad, tidsbokning och mer information, se kontaktinfo längre ned.

Kostnad för validering eller kompetensprov

Kontakta ME-skolan för ett prisförslag för just dig och ditt företags önskemål

Ytterligare maskinslag

Om du exempelvis har yrkesbevis för grävmaskin, men även behöver ett för till exempel hjullastare, kan du antingen göra ett kompetensprov eller komplettera med en utbildning för ytterligare maskinslag. På utbildningen får du en introduktion på den nya maskinen som omfattar säkerhetskontroller, användningsområden, praktiska körmoment, service, underhåll med mera.

Utbildningen tar normalt en dag att genomföra och leder till yrkesbevis eller utbildningsintyg (lärlingsbok) på den nya maskinen. Du genomför utbildningen hos ME-skolan vid våra ME Utbildningscenter.

Ytterligare maskinslag – BYN

Validering av yrkeserfarenheter när du har utländsk utbildning

Har du en utländsk yrkesutbildning och kan visa detta med ett certifikat, intyg eller betyg i kombination med att du kan styrka två års erfarenhet i samma yrke kan du ansöka hos Byggbranschens Yrkesnämnd (BYN) om erkännandeintyg.

BYN gör en bedömning av ditt utländska certifikat och din yrkeserfarenhet, och om den är i nivå med ett svenskt yrkesbevis kan erkännandeintyg utfärdas. Det ger då behörighet att köra de maskiner som omfattas. Därefter kontaktar du oss på ME Utbildningscenter.

Kontakta regionerna hos BYN

Intyg och bevis för truck och maskin (truckförarbevis)

För att köra en truck eller en maskin måste du ha utbildning och intyg eller utbildningsbevis. Vilket intyg eller utbildningsbevis du behöver skiljer sig mellan truck och maskin. TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer och de hanterar utbildningar inom transportsektorn. 

Truck och maskin – Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA)

Tappat yrkesbevis?

Om du har tappat bort ditt yrkesbevis kan du beställa ett nytt via BYN:s hemsida. Om din adress behöver uppdateras och du själv inte kan göra det, kan du mejla till support@byn.se så hjälper de dig och gör beställningen åt dig.

Säkerhetsutbildning – för dig som inte är ME-medlem

På de arbetsplatser som inte omfattas av krav på yrkesbevis, men där man ändå använder mobila maskiner, gäller de grundläggande kunskapskraven enligt arbetsmiljölagen. Exempel på sådana arbetsplatser kan vara kommunala parkförvaltningar, industrier, lantbruk, trädgårdsanläggningar med flera. I dessa fall ska du säkerställa att du har dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna arbeta säkert med arbetsutrustningen så som exempelvis en hjullastare eller minigrävare.

Med ME-skolans hjälp kan du uppfylla ditt ansvar genom vår säkerhetsutbildning för olika arbetsmaskiner som i omfattning och innehåll helt anpassas efter företagets behov.

ME Utbildningscenter utbildar dig även i detta.

Vänd dig till ME Utbildningscenter nära dig

Om du vill genomföra något av ovanstående vänder du dig till det ME Utbildningscenter som finns nära dig, eller till Magnus Andersson (nedan).

Uppdaterad den 29 maj 2023

Relaterat innehåll