user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Försäkringsinformation gällande företagsförsäkring

Trygg-Hansa informerar om vad som gäller i din företagsförsäkring om du blir påverkad i din verksamhet på grund av Coronaviruset.

Vid till exempel ett avbrott i verksamheten eller någon annan typ av relaterad händelse finns regleringar i försäkringsvillkoren om vad du kan få ersättning för. Har företaget tecknat en försäkring hos Trygg-Hansa finns här en sammanfattning om vad som gäller just vid händelser relaterade till coronaviruset. Har du frågor eller funderingar kring detta, kontakta ME:s försäkringsservice hos Trygg-Hansa.

Läs om vad som gäller med försäkringen

Ring ME-försäkringsservice hos Trygg-Hansa på 0771-111 760.
De finns på plats varje dag 7.30 - 18.00, för att svara på frågor och hjälpa dig vara rätt försäkrad.


Teckna företagsförsäkring genom ME

Publicerad den 20 mars 2020