user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

ME Index – en ledstång att hålla i när kostnaderna förändras

Foto: ME

MEDLEMSFÖRMÅNER. Kostnader som går både upp och ner är vardag för en maskinentreprenör. Att lägga sig för högt i pris kan betyda att man förlorar jobb. Ligger man för lågt går marginalerna inte ihop. Hjälpen? ME Index.

I dagsläget, när drivmedelspriserna i synnerhet varierar som de gör, är prisjustering enligt index extra viktigt att ha koll på – det är en bra hjälp för att hänga med i svängarna.

Svante Flodén är teknik- och miljörådgivare på ME, tillika expert på branschens egna index. ME Index hjälper både utförare och beställare till en tryggare affär, menar Svante.

– Visst kan man mellan tummen och pekfingret gissa hur kostnadsbilden ser ut. Men med hjälp av index får man en bättre känsla för det.

Det vanligaste sättet att använda index är när man har avtal som löper över en längre period, berättar Svante. Då kommer man överens om villkoren med sin beställare när man börjar jobba, och tittar på just den månadens kostnadsbild. Efter att ha jobbat ett tag, ett halvår kanske, sätter man sig ner med sin kund och tittar på hur mycket kostnaderna har ökat enligt index, och gör en prisjustering på arvodet.

– Så det blir en ledstång att hålla sig i när man diskuterar med sin kund.

Vilken hjälp kan man som medlem få kring index?

– Man kan få hjälp att räkna, vi kan titta på det enskilda fallet. Det kan kanske vara en kombination av flera index som ska användas. Då kan vi hjälpa till, om man inte tycker att räknehjälpen vi har på webben räcker.

Räknehjälpen som ME-medlemmarna har tillgång till på me.se är en excelfil som räknar ut utvecklingen av index mellan två tidpunkter. Man skriver in två datum, hur stort belopp som ska prisregleras. Sammanställningen man får kan man sedan skriva ut och ta med till beställaren. Då behöver man inte sitta och läsa i långa tabeller.

Skulle det bli en diskussion med beställaren, och man inte är överens om hur prisreglering ska ske, då kan rådgivarna på ME också hjälpa till att tolka avtalet. Man kan få hjälp även om man inte använder just ME Index.

Om min beställare inte har tänkt sig att använda ME Index, vad ska jag göra då?

– Ja, det beror på läget man befinner sig i. Om man står inför att skriva avtal och inte har skrivit på än, då kan man ställa frågan till oss på ME: "vad händer om man använder det här som beställaren vill ha?" Är det ett index som inte är så bra, då har man ju möjlighet att ta en diskussion med beställaren.

Har man redan skrivit på så får man gilla läget, konstaterar Svante.

– Så det är alltid bra att kontakta oss först om man känner sig osäker. Vi kan hjälpa till att tolka det som står.

Svante Flodén pratar ofta med medlemmar om index. En vanlig fråga han får är hur man kombinerar två index för förare och maskin. Förarkostnader och maskinkostnader följer nämligen två olika kurvor, och ofta ska de viktas ihop.

– Det är inte svårt, räkneprogrammet gör det åt oss. Annars förklarar vi hur man gör. Det är inte klurigt, men det är lite matematik!

En annan vanlig fråga är var man hittar index. På startsidan på me.se finns en snabbväg till den webbsida där indexutvecklingen finns. Indexvärdena publiceras också varje månad i tidningen Maskinentreprenören.

Teckna gratis prenumeration på Maskinentreprenören till anställda på ME-företag

Slutligen, har du några tips på hur man ska tänka i det osäkra omvärldsläget, när kostnaderna går upp och ner?

– Det är viktigt att läsa avtalet ordentligt, speciellt innan man går in i avtal över längre perioder. Titta speciellt på hur man vill formulera paragraferna kring prisreglering. Försök också lägga in en extra reservation för prisförändringar som inte är förutsägbara, som kan ske utanför marknadens kontroll. Det kan vara drivmedelsskatt som tillkommer eller tas bort ibland, lägg in en reservation för det i avtalet om det går.

Fakta

Namn: Anläggningsmaskinindex, index för anläggningsmaskiner eller ME Index.
Ålder: ME Index har funnits sedan 80-talet.
Finns: På me.se och varje månad i tidningen Maskinentreprenören.
Tas fram av: Statistiska Centralbyrån (SCB).

 

Mer att läsa

Index för anläggningsmaskiner – ME Index

Indextabeller och räknehjälp (logga in för att ta del av innehållet)

Fler medlemsförmåner

Anmäl dig till index-webbinarium

Webbinarium om index 17 november

Publicerad den 15 november 2023