user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Brottslighet viktigaste frågan för medlemmarna

Brott mot företag, ökad kvalitet i offentliga upphandlingar och prisökningar – det bör ME fokusera på enligt medlemsföretagen. Foto: Lukas Lind

För tredje året i rad ökar kännedomen om vad ME kan erbjuda – och nöjdheten med medlemskapet. Brott mot företag hamnar återigen i topp som den viktigaste frågan. Det visar ME:s rykande färska Novus-undersökning.

Nära 3 av 4 ME-medlemmar är nöjda eller mycket nöjda med sitt medlemskap. Liksom förra året är den viktigaste orsaken till medlemskap att man vill visa att man är ett seriöst företag, särskilt för de lite mindre.

– Det är fascinerande att den här orsaken faktiskt kommer före rådgivningen. Men det känns fint. Det visar att vi fokuserar på rätt saker, annars skulle man inte vara med! säger Lena Lundström, medlemsansvarig på ME.

Introduktionsutbildning ska fylla i kunskapsluckorna

Lena är nöjd med årets resultat, och menar att det går åt rätt håll i ett stabilt tempo. Några få procent har svarat att de är missnöjda med medlemskapet, men det tror hon har sin förklaring.

– Det kommer alltid finnas några som svarar så. Vi ser att ju mer man känner till om vad vi kan erbjuda, desto nöjdare är man. Det visar att det kanske mest handlar om att man inte vet hur man får ut mesta möjliga av medlemsavgiften.

Av resultatet framgår att det är de nyaste medlemmarna som har lägst kännedom om medlemskapet. Det hoppas Lena att den nya rutinen med introduktionsutbildning ska råda bot på.

Introduktionsutbildning för nya (och befintliga) medlemmar

Om vi ser till företagsstorlek är det gruppen med 5–9 anställda som känner till minst om vad vi kan erbjuda. Vilken användning har just de här medlemmarna av ME?

– Den här gruppen skulle kunna ha stor nytta av ME. De har ofta ingen egen ekonomiavdelning och måste ha koll på arbetsgivarfrågor, miljö och annat själva. Är man lite större kan man anställa någon för detta, eller själv stiga ur maskinen.

Rådgivning, checklistor, entreprenadjuridik och rabatter. Allt det har de lite mindre företagen stor nytta av, menar Lena. Det gäller givetvis även företag utan anställda.

Högst på priolistan

Brottslighet hamnar för andra året i rad i topp som en av de viktigaste frågorna för ME att prioritera, enligt medlemskåren. Begreppet har breddats på senare tid. Nu handlar det inte bara om dieselstölder utan även andra hot som digitala intrång i företagets datorer och telefoner.

Skydda företaget mot cyberbrott

Så jobbar ME i frågan om företagens utsatthet för brott

Många gör jobb åt Trafikverket

I årets undersökning handlade en av frågorna om huruvida man gör jobb åt Trafikverket. 40 procent svarade att de gör det, och Lena tror att det kan vara ännu fler än så i verkligheten. Resultatet är intressant av ett särskilt skäl, förklarar hon.

– Det här ger oss större påverkansmöjligheter gentemot Trafikverket. De har numera förstått att det är vi som utför anläggningsjobben.

Ökad kvalitet i offentliga upphandlingar

Upphandlingsfrågan är också viktig för företagen, särskilt de lite större. Kraven som ställs måste vara rimliga och uppföljningsbara, annars riskerar konkurrensen att snedvridas. ME jobbar konstant för att göra det lättare för maskinentreprenörer att lägga anbud i offentliga upphandlingar, bland annat genom att utbilda kommuner och upphandlare.

Så jobbar ME för bättre upphandlingar

Uppskattad tidning, handbok – och checklistor

Tidningen Maskinentreprenören är den tjänst medlemmarna har nyttjat mest, medan ME-handboken är den tjänst som är mest känd.

På frågan vad man är mest nöjd med hamnar handboken i topp, liksom checklistorna och blanketterna. Även informationen man når i inloggat läge på me.se får bra betyg.

Medlemsrabatterna är också både välkända och uppskattade. Rådgivningstelefonen är 82 procent nöjda med. Den personliga rådgivningen utgör fortsatt den starkaste drivkraften för nöjdheten med medlemskapet.

– Nyhetsbreven och webben har blivit ännu bättre de senaste åren tack vare idogt arbete. Det ska vi fortsätta med.

Nära 9 av 10 har haft kontakt med ME

87 procent av medlemmarna hade kontakt med ME förra året. En jättebra siffra, enligt Lena.

– Vi har en liten grupp som verkligen nyttjar sitt medlemskap och ringer oss ofta. Det var knappt hälften av medlemmarna som använde rådgivningstelefonen förra året, och i snitt hade man 1–3 ärenden per företag.

Vad måste vi bli bättre på som bransch- och arbetsgivarorganisation?

– Vi måste nå ut bättre till de mindre företagen och de utan anställda, och berätta om alla fantastiska erbjudanden vi har. Men vi har över lag otroligt nöjda medlemmar.

Snabba fakta från årets undersökning

Orsaker till medlemskap:

 • Visa seriositet
 • Kollektivavtal
 • Trygghet
 • Stöd
 • Rabatter

Viktigaste frågorna för ME:s påverkansarbete:

 • Brottslighet mot företag
 • Ökad kvalitet i offentliga upphandlingar
 • Prisökningar

Kännedom om vad ME kan erbjuda:

 • 61 procent (från 60 procent 2023)

Nöjdhet med medlemskapet:

 • 72 procent (från 70 procent 2023)

Allt det här ingår i medlemskapet

 • Direktanslutning till branschens kollektivavtal.
 • Större chans till påverkan genom ME:s opinionsarbete – ju fler medlemmar vi är desto starkare blir vår röst!
 • Marknadsföring på vår webbplats genom tjänsten "Sök medlem" som används flitigt av branschens kunder.
 • Rådgivning och experthjälp i bransch- och arbetsgivarfrågor, samt entreprenadjuridiska ärenden.
 • Olycksfallsförsäkring hos Trygg-Hansa (och rabatt på försäkring till dina anställda).
 • Maskinentreprenörernas handbok med ny utgåva varje år.
 • Branschanpassade kurser till rabatterade priser.
 • Rabatter på produkter och tjänster du använder i din vardag.
 • Nätverksträffar, webbinarier och många andra evenemang.
 • Tidningen Maskinentreprenören med 10 nummer/år.

Alla medlemsförmåner

 

Publicerad den 14 maj 2024