user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Företagande och marknadsförutsättningar

Upphandlingar

.

Företagande och marknadsförutsättningar

Det här vill ME:

  • Möjliggöra att fler maskinentreprenörer ska kunna lägga anbud i offentliga upphandlingar. 

Det här gör ME:

  • Ställer krav på förenklad upphandling. 
  • Kräver att offentliga upphandlare bara ska ställa krav som är uppföljningsbara då dålig uppföljning på anbud gör att anbudsgivare inte är seriösa när de lägger anbud (vilket missgynnar eller avskräcker seriösa anbudsgivare). 

ME har åstadkommit:

  • Vi lyfter kontinuerligt frågan om uppföljningsbara krav i upphandlingar med ansvariga ministrar, generaldirektören för Trafikverket och kommunala kontakter.
  • Vi har genomfört en utbildningsserie med upphandlare på Sveriges kommuner, för att skapa förståelse för branschens förutsättningar.