user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Organisation

Maskinentreprenörerna är Sveriges bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer. Vi är en medlemsstyrd organisation där alla medlemmar kan vara med och påverka.

Maskinentreprenörerna (ME) ger medlemmarna professionell rådgivning och stöd i arbetsgivar- och branschfrågor samt driver frågor som är viktiga för branschen. Vi har 13 kontor runt om i landet med huvudkontoret i Stockholm. Inom Maskinentreprenörerna finns även ME-skolan, som bedriver kursverksamhet och gymnasie- och vuxenutbildning, och ME-inköp som avtalar om medlemsrabatter och förmåner. Maskinentreprenörerna är en del av Svenskt Näringsliv.

Medlemmarna bestämmer

Maskinentreprenörerna leds av förbundsstyrelsen som tillsätter VD och ansvarar för den löpande verksamheten. Organisationen är indelad i fyra regioner. Varje region leds av en regionstyrelse som består av förtroendevalda medlemmar från de län som ingår i regionen. Regionstyrelsen arbetar lokalt med påverkansarbete och medlemsaktiviteter och lyfter lokala frågor till förbundsstyrelsen vid behov. Regionen väljer ombud till förbundsstämman som utser förbundsstyrelsen.

Stadgar

ME:s stadgar är de interna regler som gäller för våra medlemmar. ME:s förbundsstadgar beslutas av förbundsstyrelsen.

Etisk policy

ME:s etiska policy ska ses som ett rättesnöre för dig som medlemsföretag och innebär en trygghet för beställaren.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder Maskinentreprenörerna, utser vd och arbetar med övergripande frågor.