user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Organisation

Maskinentreprenörerna är Sveriges bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer. Vi är en medlemsstyrd organisation där du som medlem kan vara med och påverka.

Maskinentreprenörerna (ME) ger medlemmarna professionell rådgivning och stöd i arbetsgivar- och branschfrågor samt driver frågor som är viktiga för branschen.

Vi leds av förbundsstyrelsen som tillsätter vd och ansvarar för den löpande verksamheten. En stor del av vårt arbete sker i våra fyra regioner som leds av varsin regionstyrelse.

Vi har också 11 kontor runt om i landet med huvudkontoret i Stockholm. Inom Maskinentreprenörerna finns även ME-skolan som bedriver kursverksamhet och gymnasie- och vuxenutbildning samt ME-inköp som avtalar om medlemsrabatter och förmåner.

Vi tillsätter även expertteam inom Maskinentreprenörerna i frågor som är aktuella och viktiga för medlemmarna.

Maskinentreprenörenas Expertteam

Maskinentreprenörerna är en del av Svenskt Näringsliv.

Våra regioner

Vi är en medlemsstyrd organisation där du som medlem kan vara med och påverka genom att engagera dig i det lokala arbete som sker i våra regioner. Ta kontakt med den region du tillhör för att engagera dig!

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder Maskinentreprenörerna, utser vd och arbetar med övergripande frågor. Dess uppgift är att fokusera på övergripande frågor och att leda förbundet.

ME-skolan

ME-skolan erbjuder kurser inom de flesta områden för dig som arbetar i branschen. ME-skolan erbjuder också utbildningarna, både till maskinförare på gymnasiets Bygg- och anläggningsprogram och genom den kommunala vuxenutbildningen.