user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Klimat och miljö

Klimatomställningen ställer nya krav på teknik och arbetsmarknad. ME vill vara med och möjliggöra en hållbar klimatomställning med bibehållen konkurrenskraft.

Det här vill ME:

  • Att klimatomställningen ska ske skyndsamt genom att på ett kostnadseffektivt och teknikneutralt sätt fasa ut fossila bränslen med bibehållen konkurrenskraft.  

  

  • Elnätet måste byggas ut och dimensioneras upp för att säkra tillgång och effekt i hela landet. 

  

  • Öka konkurrenskraften och minska underhållsskulden genom att förbättra underhållet av existerande infrastruktur.

  

Det här gör ME:

  • Våra medlemmar är de som möjliggör en hållbar klimatomställning. 

  

ME har åstadkommit:

  • Visat ambitionen att vara föregångare i övergången till biobränsle genom 100 procent förnybart i tanken utan att ta omvägen över reduktionsplikt. 

  

  • Krävt att vid begränsad tillgång ska biobränslet prioriteras till entreprenadbranschen och andra tunga näringar inom transportsektorn.