user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Tommy Östman

ME höjer kvalitén på maskinförarutbildning

Maskinentreprenörerna (ME) har fått pengar från EU-organet Europeiska Socialfonden (ESF) för att öka maskinföraryrkets attraktionskraft. Projektet som fått namnet "Maskinförarutbildning 20Tjugo" ska även stärka kvalitén på yrkesutbildningen till maskinförare.

Projektet handlar dels om att öka utbildningens och yrkets attraktionskraft genom flera kommande marknadsaktiviteter över hela landet. Dels handlar det även om att stärka kvalitén på yrkesutbildningen samt den del av utbildningen som är förlagd hos branschföretag i så kallat Arbetsplatsförlagt lärande (APL).

- Förutom att höja kvaliteten på utbildningen handlar det om att göra det lättare för medlemsföretagen att hitta arbetskraft. Främst öka intresset hos underrepresenterade grupper som kvinnor, utlandsfödda och personer med olika funktionsnedsättningar att söka sig till yrket, säger Jonas Thorstenson på ME-skolan som leder projektet.

Utbildningens kvalitet


I uppdraget från ESF ingår att på bred front göra analyser av branschens behov nu och framåt samt att arbeta med att utveckla utbildningsformer som riktar sig till dessa behov. Det ska även tas fram digitala stöd i utbildningen som leder till en säker kvalitetsuppföljning.

Synliggöra maskinföraryrket


Vidare ska projektet arbeta för att synliggöra yrkesutbildningen och yrket mot en bred målgrupp och hitta former för att öka attraktionen även för minoritetsgrupper i branschen. Detta ska bland annat ske med marknadsföring på nationell nivå, utökad samverkan med skolor och yrkesvägledare med mera.
Projektet löper över en tidsperiod på totalt 18 månader. Startskottet har redan gått och projektet är inne i en planerings- och analysfas.

 


EU-flagga europeiska socialfonden

Publicerad den 30 november 2017
Uppdaterad den 30 november 2017