user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Ryno Quantz

Vem får köra grävmaskin?

Myndigheter, beställare och kollektivavtal ställer krav på kunskaper, utbildning och kompetens för den som ska köra grävmaskin eller andra anläggningsmaskiner. Kraven varierar beroende på om föraren är egenföretagare eller anställd, vem som är beställare och var arbetet ska utföras.

Kunskaper för att arbeta säkert

Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att arbetet ska kunna utföras säkert och inte innebära risker för ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på arbetsgivaren som ska se till att du som anställd har tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta säkert med maskinen.

Här finns de viktiga kurser du behöver

E-bok, påbörjad kvalificeringstid eller yrkesbevis krävs vid kollektivavtal

På arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal mellan branschens parter ställs krav på att föraren har godkänd grundutbildning och har av utbildningsgivaren fått behörighet att framföra maskin, har godkänd grundutbildning och påbörjad kvalificeringstid eller innehar yrkesbevis för aktuell maskin. Godkända utbildningar är utbildningar godkända via Byn eller TYA. Detta gäller alla, oavsett om du är egenföretagare eller anställd. I stort sett alla arbetsplatser inom bygg- och anläggningssektorn omfattas av kollektivavtal.

Om yrkesbevis och kompetensprov

Krav på kunskaper från beställare

Olika beställare har ofta egna specifika krav. Trafikverket har till exempel krav på utbildning för Arbete På Väg och för arbeten inom elbranschen finns krav på EBR-utbildning. Andra beställare kan ha krav på utbildning gällande interna regler och rutiner. Den här typen av krav ingår ofta som en del av avtalet mellan beställaren och entreprenören, och gäller normalt även för underentreprenörer.

Här finns de viktiga kurser du behöver

Utbildningar för dig som vill köra grävmaskin och få yrkesbevis!

Om du ska köra yrkesmässigt i branschen måste du kunna utföra ett säkert och effektivt arbete med hög kvalitet. För att kunna göra det behöver du kunskap, utbildning och kompetens inom ett brett område. Du ska leva upp till krav från flera olika aktörer och ha en kompetens som är mycket mer än att "bara" kunna manövrera maskinen. Det finns flera sätt att bli maskinförare med utbildning: 

Gymnasiets Bygg- och anläggningsprogram, bland annat på de skolor som ME-skolan samarbetar med.

Kommunens vuxenutbildning, bland annat i ME-skolans regi.

Distansutbildning för dig med anställning i ett ME-företag och vill utbilda dig till maskinförare. Kontakta ditt regionala BYN.

Kontakt med ME-skolan

Vill du höra mer om vad som gäller för att köra branschens anläggningmaskiner?
Kontakta Annelie Forsell på ME-skolan. Hon finns på telefon: 08-762 70 86 och kan lotsa dig vidare till ME-skolan i ditt närområde.

Uppdaterad den 7 december 2020

Relaterat innehåll

Gymnasie maskinförare: Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Branschen växer och behöver ny personal. Därför jobbar vi tillsammans med gymnasieskolor för att utbilda fler maskinförare. Tack vare vår expertis och kontaktnät ser vi till att undervisningen håller så hög kvalitet som möjligt. Och att de elever som går utbildningen har de kunskaper som blivande arbetsgivare frågar efter.

Skaffa yrkesbevis/förarbevis

Ett yrkesbevis visar att du har den kunskap som krävs för att köra anläggningsmaskiner. Det finns olika vägar till yrkesbeviset. Du kan styrka din erfarenhet (validera) och bredda din utbildning på ME Utbildningscenter.

Komvuxutbildning till maskinförare

Efterfrågan på maskinförare är stor. Vår utbildning är nära kopplad till branschens företag och gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden. Efter utbildningen kan du få ett fritt och roligt jobb i en bransch i stark utveckling.