user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Ryno Quantz

Skaffa yrkesbevis/förarbevis

Ett yrkesbevis visar att du har den kunskap som krävs för att köra anläggningsmaskiner. Det finns olika vägar till yrkesbeviset. Du kan styrka din erfarenhet (validera) och bredda din utbildning på ME Utbildningscenter.

BYN - håller ordning på branschen

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna i branschen (ME, BI, Byggnadds och SEKO) har ett gemensamt organ, Byggnadsnämndens yrkesnämnd (BYN), som ser till att hålla ordning på utbildningarna i branschen och att du som jobbar där har utbildning och förarbevis för de maskiner du kör. Det är till BYN-regionerna du vänder dig med frågor kring t ex lärlingsanställning, utbildningsbok, yrkesbevis och frågor som rör din arbetssituation.

Hit vänder du dig när du har frågor

Kompetensprov - när du har erfarenhet men saknar yrkesbevis

Om du har erfarenhet av branschen och maskiner kan du göra ett kompetensprov som antingen leder direkt till ett yrkesbevis eller till en lärlingsbok (utbildningsintyg) beroende på hur lång erfarenhet du har. Kompetensprovet består av ett teoretiskt prov och ett antal praktiska körmoment där dina kunskaper testas och valideras. Provet tar normalt en dag att genomföra men du kan behöva läsa på teoridelen innan du gör provet.

Du kan genomföra provet hos ME-skolan vid våra ME Utbildningscenter. Vi kommer även ut på plats hos er på företaget när rätt förutsättningar finns.

För kostnad, tidsbokning och mer information finns kontaktperson längre ned.

Kostnad validering/kompetensprov

Vänligen kontakta oss på ME-skolan för ett prisförslag för just dig och ditt företags önskemål.

Breddningsutbildning - när du behöver yrkesbevis på fler maskiner

Om du exempelvis har yrkesbevis för grävmaskin men även behöver ett för till exempel hjullastare kan du antingen göra ett kompetensprov eller komplettera med en så kallad breddningsutbildning på den nya maskintypen. Du får då en introduktion på den nya maskinen som omfattar säkerhetskontroller, användningsområden, praktiska körmoment, service och underhåll med mera.

Utbildningen tar normalt en dag att genomföra och leder till yrkesbevis eller utbildningsintyg (lärlingsbok) på den nya maskinen. Du kan även i dessa fall genomföra utbildningen hos ME-skolan vid våra ME Utbildningscenter.

Validering av yrkeserfarenheter när du har utländsk utbildning

Har du en utländsk yrkesutbildning och kan visa detta med ett certifikat, intyg eller betyg i kombination med att du kan styrka två års erfarenhet i samma yrke kan du ansöka hos Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) om erkännandeintyg.

BYN gör en bedömning av ditt utländska certifikat och din yrkeserfarenhet och om den är i nivå med ett svenskt yrkesbevis kan erkännandeintyg utfärdas. Detta ger då behörighet att köra de maskiner som omfattas. Därefter kontaktar du oss på ME Utbildningscenter.

Kontaktuppgifter Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN)

Intyg och bevis för truck och maskin (truckförarbevis)

För att köra en truck eller en maskin måste man ha utbildning och intyg eller utbildningsbevis. Vilket intyg eller utbildningsbevis du behöver skiljer sig mellan truck och maskin. TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer och de hanterar utbildningar inom transportsektorn. 

Se regelverket för intyg och bevis för maskin hos TYA

Tappat yrkesbevis?

Om du har tappat bort ditt yrkesbevis kan du beställa ett nytt via BYNs hemsida. Om din adress inte stämmer kan du maila till support@byn.se så ändrar de din adress och gör beställningen åt dig.

Säkerhetsutbildning - för dig som inte är ME-medlem

På de arbetsplatser som inte omfattas av krav på yrkesbevis men där man ändå använder mobila maskiner gäller de grundläggande kunskapskraven enligt arbetsmiljölagen. Exempel på sådana arbetsplatser kan vara kommunala parkförvaltningar, industrier, lantbruk, trädgårdsanläggning med flera. I dessa fall ska du säkerställa att du har dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna arbeta säkert med arbetsutrustningen så som exempelvis en hjullastare eller minigrävare.

Med ME-skolans hjälp kan du uppfylla ditt ansvar genom vår säkerhetsutbildning för olika arbetsmaskiner som i omfattning och innehåll helt anpassas efter företagets behov.

ME Utbildningscenter utbildar även i detta.

Vänd dig till ME Utbildningscenter nära dig

¨Om du vill genomföra något av ovanstående vänder du dig till det ME Utbildningscenter som finns nära dig eller till Magnus Andersson (nedan).

Uppdaterad den 11 juli 2018

Relaterat innehåll

Vem får köra grävmaskin?

I vår bransch ställer myndigheter, beställare och kollektivavtal krav på kunskaper, utbildning och kompetens för den som ska köra en grävmaskin eller andra anläggningsmaskiner. Kraven kan variera beroende på om föraren är en egenföretagare eller anställd, vem som är beställare och var arbetet ska utföras.

ME Utbildningscenter

På ME Utbildningscenter erbjuder ME-skolan maskinförarutbildning för ungdomar och vuxna. Här kan du också göra kompetensprov och komplettera ditt yrkesbevis för fler maskiner. Här förlägger vi också kurser och andra utbildningar som hålls av ME-skolan.

Komvuxutbildning till maskinförare

Efterfrågan på maskinförare är stor. Vår utbildning är nära kopplad till branschens företag och gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden. Efter utbildningen kan du få ett fritt och roligt jobb i en bransch i stark utveckling.