user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt lönekostnader till följd av en investering, som utbildning och konsulttjänster.

Vem kan söka?

Företag i stödområde A eller B kan söka regionalt investeringsstöd. Stödområde A och B omfattar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län i sin helhet med undantag för tätortsområden i Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun och Borlänge. Även vissa kommuner i Gävleborgs, Västra Götalands och Värmlands län omfattas. 

Stöd kan ges till investeringar i till exempel byggnader och maskiner och för lönekostnader för arbetstillfällen till följd av en nyinvestering, som utbildning och konsulttjänster. För att stödet ska beviljas måste verksamheten bedömas bli lönsam och varaktig. En förutsättning är också att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen. Det finns fler krav som ska uppfyllas, Tillväxtverket har mer information. Många, men inte alla, verksamheter kan få investeringsstöd.

Du ansöker till länsstyrelsen/regionförbundet eller till Tillväxtverket. Kontaktuppgifter finns på Tillväxtverkets webb.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 16 maj 2019

Relaterat innehåll

Skydd mot höga sjuklönekostnader

Det finns ett skydd för höga sjuklönekostnader som gäller för alla arbetsgivare i Sverige. Företagen kan få ersättning för den årliga sjuklönekostnaden som överstiger en viss nivå.