user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Försäkringskassan

Sök bidrag för arbetsplatsnära stöd för din medarbetare

Har du en medarbetare som riskerar att bli långtidssjukskriven? För att få din medarbetare snabbare tillbaks till jobbet kan du söka bidrag arbetsplatsnära stöd hos Försäkringskassan.

Du som är arbetsgivare kan få bidrag för inköp av utredande insatser som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete efter en sjukskrivning.

För att du ska få bidrag ska den utredande insatsen köpas in och utföras av en godkänd företagshälsovård eller annan godkänd aktör.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-torsdag 8-18, fredag  8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 12 juli 2018

Relaterat innehåll

Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt lönekostnader till följd av en investering, som utbildning och konsulttjänster.

Skydd mot höga sjuklönekostnader

Det finns ett skydd för höga sjuklönekostnader som gäller för alla arbetsgivare i Sverige. Företagen kan få ersättning för den årliga sjuklönekostnaden som överstiger en viss nivå.

Så får du bidrag till lönen

Det är många som har svårt att konkurrera om jobben eller som behöver extra stöd. Som arbetsgivare kan du få ekonomiskt bidrag för yrkesintroduktionsanställning om du anställer en ung person som är arbetslös eller inte har arbetat inom yrket förut.