user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbetsgivarstöd

Som arbetsgivare är det mycket att hålla reda på, och därför har vi samlat information som kan underlätta din vardag. Här hittar du svar på frågor om kollektivavtal, att anställa personal, löner och ersättningar med mera. För att snabbare hitta det du söker är det bra att välja ett aktuellt ämne eller område här under.

Välj ett ämne

 • Arbetsgivardeklaration på individnivå

  Arbetsgivardeklaration på individnivå innebär att du som arbetsgivare ska redovisa alla utbetalningar som du har gjort till varje anställd varje månad och vilken skatt du har dragit av. Redovisningen ersätter den årliga kontrolluppgiften.
 • Nya ITP-premier för 2018

  ITP är en kollektivavtalad förmån och tjänstepension. Privata arbetsgivare med kollektivavtal betalar in ITP-premier för sina anställda tjänstemän. Tjänstepensionen ITP innehåller förutom ålderspension även sjukpension och skydd till efterlevande vid dödsfall.
 • Arbetsgivaravgifter 2018

  Som arbetsgivare ska du betala arbetsgivaravgifter på ersättningen till dina anställda. Arbetsgivaravgiften redovisar och betalar du till Skatteverket. Avgiften beräknas på den bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner, som du betalar till dina anställda.
 • Prisbasbelopp 2018

  Basbelopp är fastställda belopp som används bland annat för beräkning av olika förmåner eller avgifter. Prisbasbeloppen ändras årligen då avsikten är att de ska spegla och justera för inflationen i samhället.

Se även

Inhyrning av arbetskraft

I många branscher är det i dag möjligt att hyra in personal från bemanningsföretag. Denna typ av bemanning är ännu inte så vanlig inom vår bransch, men kommer säkert att öka framöver.

Anställa en lärling

Ett företag som anställer en lärling tar på sig ett utbildningsansvar, företaget ska se till att lärlingen får en varierande utbildning enligt utbildningsplanen för aktuellt yrke.

Ska du anställa personal?

Att anställa någon kan vara din största investering. Vem du anställer kan ha stor betydelse för företagets framtid och dess utveckling. Våra experter hjälper dig på vägen, tips om råd och att upprätta anställningsavtal.