user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Branschstöd

Som maskinentreprenör är det många lagar och regler att förhålla sig till.  Dessutom kommer det hela tiden nya arbetsmetoder, maskiner och utrustning. Här hittar du svar på frågor om maskin- och fordonsregler, arbetsmiljö, kvalitet och miljö, arbetsmetoder med mera. Välj ämne eller område för att snabbare hitta det du söker.

Välj ett ämne

 • Så hanterar du bluffakturor

  Fakturabedrägeri, som också kallas bluffaktura, är ett krav på betalning för en vara eller tjänst som du aldrig beställt eller fått levererad. Så hör gör du med bluffakturor.
 • Ersättningsformer vid entreprenader

  Det finns flera sätt att komma överens om ersättning vid entreprenadarbeten. Här är en förklaring av de vanligast ersättningsformerna.
 • Vad som gäller vid auktioner

  När det kommer till auktion saknas det en juridisk definition av begreppet. Det kan därför finnas anledning att redogöra för vilka gällande regler som kan aktualiseras vid försäljning av varor vid en traditionell auktion.
 • Skatt på bränsle (drivmedelsskatt)

  Priset på drivmedel utgörs av bränslepris och energi- respektive koldioxidskatt. Här följer en kort beskrivning av dessa skatter och hur de påverkar dig som entreprenör.
 • Prova på ME-index utan kostnad

  Vill du veta Anläggningsmaskinindex för det gångna året? Funderar du på att prenumerera? Beställ ett aktuellt indexblad av oss! Erbjudandet gäller för dig som är byggherre, upphandlare, avtalsskrivare eller entreprenör.
 • Index för anläggningsmaskiner

  ME-index hjälper dig att följa förändringar av kostnader för maskiner, förare och bränsle när du har avtal som löper över längre perioder. Nu omfattas även index för de fossilfria bränslena HVO och RME. En räknehjälp som är lätt att använda finns för nedladdning.
 • A-kassa för företagare

  När arbetsmarknaden svänger kan även du som företagare behöva vara ansluten till a-kassan och få möjlighet att få en inkomstrelaterad ersättning, ifall du skulle bli utan arbete.
 • Regionalt finansiellt företagsstöd

  Som företagare kan du söka olika former av finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader. Företag har också möjlighet att söka lån och riskkapital från olika aktörer.
 • Räkna på dina driftkostnader här

  Funderar du på att investera i en ny maskin eller planerar du för driften i företaget? Här kan du enkelt göra kalkyler för dina driftskostnader per timme för maskiner och förarkostnader. Du ser resultatet på en gång. Kalkylen tar hänsyn till kollektivavtal för beräkning av lönetillägg, rese- och traktamentskostnader, skatter och avgifter med mera.
 • Stölder och skadegörelse

  Maskinentreprenörernas bransch är relativt hårt drabbad av stölder. Maskiner, tillbehör och diesel stjäls kontinuerligt. Detta gör att vi har ett stort ansvar att försvåra för tjuvarna, anmäla brott och säkra bevis. Förlust av maskiner och stillestånd kostar ju stora pengar.
 • Garanti och reklamation

  En garanti är en avtalsmässig förpliktelse. Normalt sett framgår det av garantivillkoren vad garantin gäller. Det är alltså viktigt att noga kontrollera vad garantin innefattar.
 • Allt om fakturor

  Har du frågor om betalningar och fakturor? Här får du svar på de vanligaste frågorna.