user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Branschstöd

Som maskinentreprenör är det många lagar och regler att förhålla sig till.  Dessutom kommer det hela tiden nya arbetsmetoder, maskiner och utrustning. Här hittar du svar på frågor om maskin- och fordonsregler, arbetsmiljö, kvalitet och miljö, arbetsmetoder med mera. Välj ämne eller område för att snabbare hitta det du söker.

Välj ett ämne

 • Drivmedelsskatt

  Priset på drivmedel utgörs av bränslepris och energi- respektive koldioxidskatt. Här följer en kort beskrivning av dessa skatter och hur de påverkar dig som entreprenör.
 • Var med och kvalitetssäkra ME-index

  Anläggningsmaskinindex, som SCB tar fram åt ME, används av upphandlare och entreprenörer över hela Sverige för att reglera priser i avtal som löper över längre perioder. Under 2018 gör SCB och ME en översyn av de uppgifter som ligger till grund för indexberäkningen.
 • Prova på ME-index utan kostnad

  Vill du se hur Anläggningsmaskinindex ser ut för det gångna året eller överväger du en prenumeration? Då kan du som är byggherre, upphandlare, avtalsskrivare eller entreprenör beställa ett aktuellt indexblad av oss.
 • Index för anläggningsmaskiner

  ME-index är ett verktyg som hjälper dig att följa förändringar av kostnader för maskiner, förare och bränsle när du har avtal som löper över längre perioder. Nu omfattas även index för de fossilfria bränslena HVO och RME. En räknehjälp som är lätt att använda finns för nedladdning.
 • Verklig huvudman

  Du som företagare ska registrera företagets verkliga huvudman hos Bolagsverket. Det är resultatet av en lag som riksdagen beslutade om i september 2017.