user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Välj ett ämne

 • Så hanterar du bluffakturor

  Fakturabedrägeri, som också kallas bluffaktura, är ett krav på betalning för en vara eller tjänst som du aldrig beställt eller fått levererad. Så hör gör du med bluffakturor.

 • Stölder och skadegörelse

  Maskinentreprenörernas bransch är relativt hårt drabbad av stölder. Maskiner, tillbehör och diesel stjäls kontinuerligt. Detta gör att vi har ett stort ansvar att försvåra för tjuvarna, anmäla brott och säkra bevis. Förlust av maskiner och stillestånd kostar stora pengar.

 • Stöd för företagsutveckling eller investering i ny teknik

  Som företagare kan du söka olika former av finansiellt stöd från bland annat Tillväxtverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket för att utveckla ditt företag eller investera i ny miljövänlig teknik.

 • Räkna på dina driftkostnader

  Ska du investera i en ny maskin eller planerar du för driften i företaget? Ta fram kalkyler för driftskostnad per timme för maskiner och förarkostnader. Resultatet kommer på en gång. Kalkylen tar hänsyn till kollektivavtal för beräkning av lönetillägg, rese- och traktamentskostnader, skatter och avgifter med mera.

 • Index för anläggningsmaskiner

  ME-index hjälper dig att följa förändringar av kostnader för maskiner, förare och bränsle när du har avtal som löper över längre perioder. ME-index hjälper även dig som ska göra uppföljning av kostnader i ditt företag eller hålla dig uppdaterad på kostnadsutveckling.

 • Skatt på bränsle (drivmedelsskatt)

  Priset på drivmedel utgörs av bränslepris och energi- respektive koldioxidskatt. Här följer en kort beskrivning av dessa skatter och hur de påverkar dig som entreprenör.

 • När beställaren inte betalar – det här kan du göra

  I tuffare ekonomiska tider är det viktigt att hålla koll på att beställaren inte släpar med betalningarna. Att på förhand försäkra sig om betalningsförmågan är en bra idé. Och om du inte ändå inte får betalt kan du ha rätt att ställa in arbetet.

 • A-kassa för företagare

  När arbetsmarknaden svänger kan även du som företagare behöva vara ansluten till a-kassan och få möjlighet att få en inkomstrelaterad ersättning, ifall du skulle bli utan arbete.

 • Allt om fakturor

  Har du frågor om betalningar och fakturor? Här får du svar på de vanligaste frågorna.

 • Garanti och reklamation

  En garanti är en avtalsmässig förpliktelse. Normalt sett framgår det av garantivillkoren vad garantin gäller. Det är alltså viktigt att noga kontrollera vad garantin innefattar.

 • Ersättningsformer vid entreprenader

  Det finns flera sätt att komma överens om ersättning vid entreprenadarbeten. Här är en förklaring av de vanligast ersättningsformerna.

 • Vad som gäller vid auktioner

  När det kommer till auktion saknas det en juridisk definition av begreppet. Det kan därför finnas anledning att redogöra för vilka gällande regler som kan aktualiseras vid försäljning av varor vid en traditionell auktion.

 • Nätauktioner – det här ska du tänka på

  Köp av varor via auktion på internet innebär ofta en risk. Som köpare bör du alltid göra noggranna övervägningar inför ett köp på en nätauktionssida. Se också till att vara väl påläst genom att ta del av auktionsbolagens köpevillkor.

Bli medlem – en enkel och lönsam vardag

Arbetar du med anläggningsmaskiner i egen verksamhet? Gå med i Maskinentreprenörerna (ME). Vi är din HR-expert och juridiska rådgivare. Med ME får du stenkoll på branschfrågor, förmånliga rabatter på produkter, tjänster och kurser du behöver i din vardag.

Juridisk rådgivning

Som medlem får du fri juridisk rådgivning om du till exempel ska sluta avtal, köpa maskin eller vid tvister. Även i domstol. Du får upp till tre timmars fri rådgivning i varje ärende.