user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Välj ett ämne

  • Elsäkerhet vid kabelförläggning

    Enligt elsäkerhetslagen är kabelförläggning särskild verksamhet som omfattas av vissa kompetenskrav samt att företaget är registrerat för den verksamheten hos elsäkerhetsverket.

  • Certifiering för fiberläggning

    Branschen för fiberläggning har tillsammans med Post & Telestyrelsen tagit fram minimikrav för hur fiber ska läggas för att vara robust, driftsäkert och kostnadseffektivt.

  • Undvik kabelskador med Ledningskollen

    Kontakta Ledningskollen innan du gräver. Via webtjänsten får du kontakt med de nätägare som har kablar i marken där du ska arbeta.

Juridisk rådgivning

Som medlem får du fri juridisk rådgivning om du till exempel ska sluta avtal, köpa maskin eller vid tvister. Även i domstol. Du får upp till tre timmars fri rådgivning i varje ärende.

Branschens standardavtal

Det finns ingen lagstiftning som reglerar vad som gäller när en näringsidkare utför bygg- eller anläggningsarbeten åt en annan näringsidkare. Det är upp till parterna att komma överens. Därför rekommenderar vi att ni använder branschens standardavtal när det är möjligt.

Affärsverktyg

Håll ordning på dokument, foton ÄTA med mera. Enkelt med mobil rapportering.