user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Branschstöd

Som maskinentreprenör är det många lagar och regler att förhålla sig till.  Dessutom kommer det hela tiden nya arbetsmetoder, maskiner och utrustning. Här hittar du svar på frågor om maskin- och fordonsregler, arbetsmiljö, kvalitet och miljö, arbetsmetoder med mera.
För att snabbare hitta det du söker är det bra att välja ett aktuellt ämne eller område här under.

Välj ett ämne

  • Policy i företaget

    En policy är en avsiktsförklaring som beskriver företagets inriktning inom ett specifikt område, t.ex. Miljö, Kvalitet eller Arbetsmiljö. Fördelen med att utforma sitt företags policy inom olika områden är att det fastställer normer och värderingar.
  • Nya elsäkerhetslagen

    Från 1 juli 2017 gäller en ny elsäkerhetslag. Om du tidigare arbetat med kabelförläggning med behörighet BB3, innebär den nya lagen vissa förändringar. Behörighetsklass BB3 försvinner, men särskild verksamhet ”kabelförläggning” omfattas av motsvarande kompetenskrav.
  • Certifiering för fiberläggning

    Branschen för fiberläggning har tillsammans med Post & Telestyrelsen tagit fram minimikrav för hur fiber ska läggas för att vara robust, driftsäkert och kostnadseffektivt.