user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Välj ett ämne

  • Elsäkerhet vid kabelförläggning

    Enligt elsäkerhetslagen är kabelförläggning särskild verksamhet som omfattas av vissa kompetenskrav samt att företaget är registrerat för den verksamheten hos elsäkerhetsverket.

  • Certifiering för fiberläggning

    Branschen för fiberläggning har tillsammans med Post & Telestyrelsen tagit fram minimikrav för hur fiber ska läggas för att vara robust, driftsäkert och kostnadseffektivt.

  • Undvik kabelskador med Ledningskollen

    Kontakta Ledningskollen innan du gräver. Via webbtjänsten får du kontakt med de nätägare som har kablar i marken där du ska arbeta.

Juridisk rådgivning

Som medlem får du fri juridisk rådgivning om du till exempel ska sluta avtal, köpa maskin eller vid tvister. Även i domstol. Du får upp till tre timmars fri rådgivning i varje ärende.

Branschens standardavtal

Det finns ingen lagstiftning som reglerar vad som gäller när en näringsidkare utför bygg- eller anläggningsarbeten åt en annan näringsidkare. Det är upp till parterna att komma överens. Därför rekommenderar vi att ni använder branschens standardavtal när det är möjligt.