user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Vi driver dina frågor på högsta nivå!

Branschens nyckelpersoner fanns på plats när ME bjöd in till Stora Infradagen i januari. Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i samtal under en paus. Foto: Mats Jarmer

"Underhållet kan inte vänta, nu gäller det att börja beta av landets stora infrastrukturskuld" har ME:s vd Anders Robertsson nyligen sagt. Det är därför glädjande att se att Trafikverket i sitt förslag till regeringen prioriterar just underhållet.

Sverige är beroende av en väl fungerande transportinfrastruktur, och vilka är det som bygger den? Maskinentreprenörer! 4 av 5 anläggningsmaskiner i Sverige tillhör företagare inom ME. De är först på plats och utgör ryggraden i landets infrastrukturbransch. Det gör att ME är en viktig röst att lyssna på när vi varnar för problem och lyfter fram möjligheter till beslutsfattarna.

Samhällsbyggande – ett av ME:s prioriterade områden

Långsiktig planering av infrastrukturen

När staten ska planera Sveriges transportinfrastruktur styrs det av långsiktiga nationella planer. 2023 påbörjades arbetet med en ny sådan plan, och Trafikverket fick i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför regeringens kommande infrastrukturproposition för perioden 2026–2037.

ME företräder 4 200 företagare

Inriktningsunderlaget gick på remiss i januari, och vi på ME skickade in vårt remissvar där vi företräder 4 200 medlemmar och företagare med 25 000 anläggningsmaskiner. Här är några av våra synpunkter:

Underhållsskulden behöver hanteras

Trafikverket skriver bland annat att det är prioriterat att rusta, effektivisera och modernisera den befintliga infrastrukturen. Att upprustning av befintlig infrastruktur bör prioriteras före nyinvesteringar är en fråga som också vi på ME driver.

Elektrifiering av tunga maskiner tar tid

En annan viktig fråga som vi framför är att elektrifieringen av tunga anläggningsmaskiner tar tid, och att här och nu-alternativet för att minska klimatpåverkan är att använda biodrivmedel. Vissa fordon och anläggningsmaskiner som ska anlägga elinfrastruktur, eller måste fungera även i händelse av kris, kan heller inte vara beroende av el.

Upphandlingskraven måste vara rimliga

Trafikverket konstaterar också att bygg- och anläggningssektorn brottas med en svag produktivitetsutveckling. Här menar vi att ett effektivt sätt att öka konkurrensen är att bryta ner projekt i mindre upphandlingar. Vi menar också att krav bör ställas på ett sådant sätt att fler leverantörer kan lämna anbud.

Läs hela vårt remissvar

Vi svarar löpande på de remisser som berör just våra medlemmar. Här hittar du hela vårt remissvar till Trafikverket, och andra remissvar vi skickat in:

ME:s svar på remisser

Viktigt ämne på Stora Infradagen

Missade du ME:s årliga träffpunkt Stora Infradagen i januari? Under eventet på Stockholm Waterfront tog vi debatten om vad som kommer krävas för att arbeta bort infrastrukturskulden. Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana fanns på plats.

Här kan du läsa en sammanfattning av vad som togs upp, och se film:

Stora Infradagen

Publicerad den 25 april 2024