user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Samhällsbyggande

För att säkra reseliens och långsiktig tillväxt och konkurrenskraft för Sverige krävs effektiva hållbara investeringar i vår infrastruktur. Och det är Maskinentreprenörerna som förvandlar de abstrakta orden till konkreta resultat.

Samhällsbyggande och infrastruktur

Sverige står inför stora utmaningar när det gäller samhällsbyggande och infrastruktur. Samhället har en stor underhållsskuld inom den nationella transportinfrastrukturen, och energiinfrastrukturen måste byggas ut kraftigt för att Sverige ska klara elektrifieringen. Det finns också en stor underhållsskuld hos Sverige kommuner och regioner när det gäller systemen för vatten och avlopp. Samhällets resiliens och förmåga att hantera kriser och händelser med extraordinär påverkan, till följd av såväl klimatförändringar som antagonistiska hot, måste stärkas.

Underhållsskulden i svensk infrastruktur måste betas av. Samhället och infrastrukturen måste anpassas för att bättre kunna stå emot extremväder, kriser och hot. Klimatomställningen kräver mer fossilfri el, och att nya idéer omfamnas. Och det här behövs nu, inte sen. Med rätt förutsättningar kan branschen fortsätta att bidra till att lösa samhällets största utmaningar.

Detta anser ME:

  • Beta av underhållsskulden.
  • Bygg ut energiinfrastrukturen i landet för att klara klimatomställningen.
  • Kommunerna måste prioritera underhållsskulden i VA-näten och klimatsäkra mot ökade vattenflöden.
  • Stärk samhällets resiliens och krishanteringsförmåga.