user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Tommy Östman

Komvuxutbildning till maskinförare

Efterfrågan på maskinförare är stor. Vår utbildning är nära kopplad till branschens företag och gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden. Efter utbildningen kan du få ett fritt och roligt jobb i en bransch i stark utveckling.

Att bli maskinförare

Att bli maskinförare är en omväxlande utbildning. Du får bland annat lära dig att

  • köra hjullastare och grävmaskin
  • bygga vägar och husgrunder
  • gräva och lägga vatten- och avloppsledningar
  • lasta och lossa olika typer av gods och material
  • läsa ritningar och beskrivningar för bygg- och anläggningsarbeten
  • arbeta med laser- och GPS-utrustning

Ett genomgående tema under hela utbildningen är säkerhet, arbetsmiljö och kvalitetsaspekter när du utför olika arbetsmoment. Kurslängden är 30 veckor.

Se fullständig poängplan

Alltid moderna maskiner

ME-skolan är skolan för dig som vill ha de bästa förutsättningarna under utbildningen. Vi har moderna maskiner från Caterpillar, så att du alltid får jobba med den senaste tekniken och med en variation av maskintyper. Vi har också många lärare på våra skolor, så att du alltid kan få hjälp eller ställa frågor.

Utbildning på flera orter

Utbildningen finns på sju orter. Om du inte bor i den kommun utbildningen finns, kan du ändå få utbildningen godkänd av din egen kommun.

Maskinförarutbildning i Uppsala

Maskinförarutbildning i Bålsta (Håbo)

Maskinförarutbildning i Varberg 

Maskinförarutbildning i Örebro 

Maskinförarutbildning i Södertälje

Maskinförarutbildning i Skellefteå

Maskinförarutbildning i Svalöv

Praktik hos branschföretag

Under utbildningen gör du praktik i sammanlagt 3–4 månader. Det ger dig en bra inblick i branschen samtidigt som du knyter viktiga kontakter för ditt kommande yrkesliv. Under praktiken har du en handledare på företaget som hjälper dig att komma in i företagets rutiner och delar med sig av sin erfarenhet och ger råd och tips.

Branschens viktiga behörighetsutbildningar ingår

I kursplanen ingår även de behörighetsutbildningar som branschen efterfrågar; APV 1-2 (Arbete på väg) och ADR-S 1.3 (transport av farligt gods). 

Inför utbildningen

För att kunna söka behöver du uppfylla förkunskapskraven. Du kommer behöva köpa en del material, men kan söka studiebidrag och studielån för att finansiera dina studier.

Förkunskaper

Du behöver vara 20 år eller äldre och ha B-körkort. Du behöver också vara godkänd i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Kostnader och utrustning

Du behöver betala 2 000 kronor för läromedel. Du måste också skaffa skyddsskor och varselkläder (de neongula arbetskläderna) klassificerade för klass 3.

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Du kan söka studiebidrag och studielån hos Centrala Studiestödsnämnden.

Sök studiestöd hos CSN

Ansökan

Ansökan till utbildningen sker genom din hemkommuns webplats.

Efter utbildningen

För att få ditt yrkesbevis och kunna köra själv behöver du gå som lärling efter utbildningen.  Du måste själv söka anställning som lärling och får lärlingslön under tiden du arbetar. Lärlingstiden är över när du har kommit upp i 4 200 arbetade timmar. I dessa timmar får du räkna in tiden du körde under utbildningen (1200 timmar).

Uppdaterad den 14 juni 2019

Relaterat innehåll

Vem får köra grävmaskin?

I vår bransch ställer myndigheter, beställare och kollektivavtal krav på kunskaper, utbildning och kompetens för den som ska köra en grävmaskin eller andra anläggningsmaskiner. Kraven kan variera beroende på om föraren är en egenföretagare eller anställd, vem som är beställare och var arbetet ska utföras.

Vilka maskiner finns det i branschen?

Du som funderar på att bli maskinförare undrar kanske över vilka maskiner som finns i branschen. Det finns många olika sorters maskiner och i olika modeller. De är ofta specialgjorda för sina olika användningsområden. De vanligaste är hjullastare och grävmaskiner.