user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Tommy Östman

Komvuxutbildning av maskinförare i Bålsta, Uppsala och Varberg

För dig som är 20 år eller äldre finns möjlighet att utbilda dig till maskinförare inom den kommunala vuxenutbildningen (Komvux). Kurslängden är 24-30 veckor beroende på förkunskaper och omfattar utbildning på grävmaskin, hjullastare och olika arbetsprocesser. Du kan också välja att utbilda dig hos det företag där du är anställd.

Nu kan du utbilda dig till maskinförare hos ME-skolan och arbeta i en bransch i stark utveckling med ett fritt och roligt jobb. Vi erbjuder komvuxutbildningen i Bålsta, Uppsala och Varberg. Här får du en maskinförarutbildning nära kopplad till branschens företag.

ME-skolans Komvuxutbildning

Du får lära dig att köra hjullastare och grävmaskin samt utföra olika arbetsprocesser som grundläggning, väg- och ledningsbyggnad. Du får också lära dig om ritningsläsning, mätning och utsättning samt egenskaper hos jordarter och grusmaterial. Ett genomgående tema under hela utbildningen är säkerhet, arbetsmiljö och kvalitetsaspekter när du utför olika arbetsmoment.

Efter godkänd utbildning och praktik utfärdas ett utbildningsintyg som ger dig behörighet att arbeta med de maskiner som ingår i utbildningen.

När du sedan får en anställning i ett branschföretag ska ditt utbildningsintyg bytas ut mot en utbildningsbok som du har med dig under färdigutbildningstiden. När du är färdigutbildad ansöker du om ditt yrkesbevis. Obs! B-körkort krävs för att bli anställningsbar efter utbildningen.

ME-skolan har alltid moderna maskiner

ME-skolan har moderna maskiner från Caterpillar som innebär att du alltid får jobba med den senaste tekniken och med en variation av maskintyper.

Praktik ingår hos branschföretag

Under utbildningen ingår praktik med 3-4 månader hos branschföretag, vilket ger en bra inblick i branschen samt möjlighet att knyta viktiga kontakter för ditt kommande yrkesliv. Under praktiken har du en handledare på företaget som hjälper dig att komma in i företagets rutiner och delar med sig av sin erfarenhet och ger råd och tips.

Poängplan

Trafikverkets kravkurs Arbete på väg och ADR 1:3 ingår också förutom ämnena nedan.

Inriktning Anläggningsfordon 1200 p
Anläggningsförare process 100
Anläggningsförare 1 200
Anläggningsförare 2 200
Anläggningsförare 3 200
Anläggningsförare 4

200

Anläggning-ledningsbyggnad

200

Anläggning-vägbyggnad

100

 

Kostnader och utrustning

Läromedel 2 000 kr. Deltagaren ska själv hålla med skyddsskor och varselkläder klass 3.

Studiestöd

Du kan ansöka om studiestöd för utbildningen på Centrala Studiestödsnämnden.
Sök studiestöd på CSN

Sök till vuxenutbildningen i Bålsta (Håbo)

Nästa vuxenutbildning på ME Utbildningscenter i Bålsta  startar den 3 september. Nästa kurs startar den 1/10 och ansökan ligger nu öppen.

För ansökan, kontakta Annelie Forsell på ME-skolan (annelie.forsell@me.se eller 08-762 70 86).
Om du bor i en annan kommun vänder du dig först till vuxenutbildningen i din hemkommun för att få utbildningen godkänd. 

Läs mer om, och sök till vuxenutbildningen i Bålsta (Håbo)

Sök till vuxenutbildningen i Uppsala

Nästa vuxenutbildning på ME Utbildningscenter i Jälla startar den 3 september och ansökan ligger öppen nu. Nästa kurs startar den 29/10 och vi uppdaterar med datum när ansökan ligger öppen. 

För ansökan, kontakta Annelie Forsell på ME-skolan (annelie.forsell@me.se eller 08-762 70 86).
Om du bor i en annan kommun vänder du dig först till vuxenutbildningen i din hemkommun för att få utbildningen godkänd. 

Läs mer om, och sök till vuxenutbildningen i Uppsala
(
Sök Skolor: Jälla)

 

Sök till vuxenutbildningen i Varberg

Nästa vuxenutbildning på ME Utbildningscenter i Varberg startar den 3 september. Nästa kurs startar den 1 oktober och vi uppdaterar med datum när ansökan ligger öppen. 

Om du bor i en annan kommun vänder du dig först till vuxenutbildningen i din hemkommun för att få utbildningen godkänd. 

Sök vuxenutbildningen på ME Utbildningscenter i Varberg

Läs mer om vuxenutbildningen i Varberg

Utbildning i företag

Om du är anställd i ett företag som är verksamt i branschen kan företaget under vissa förutsättningar genomföra utbildning till maskinförare. Företaget köper en särskild teorikurs som du gör med hjälp av pärmar alternativt via dator. Den praktiska utbildningen sker i företaget med hjälp av en handledare som har erfarenhet och yrkesbevis. När du har gjort teorikursen utfärdas en utbildningsbok som innebär att du får börja köra mobila arbetsmaskiner och efter en färdigutbildningstid leder detta fram till ett yrkesbevis.

För anmälan och mer information, kontakta Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN)

Kontakt med BYN

Har du en utländsk yrkesutbildning, och kan visa detta med ett certifikat, intyg eller betyg, i kombination med att du kan styrka två års erfarenhet i samma yrke kan du ansöka om erkännandeintyg hos Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN).

Läs mer

Förare och maskiner i bygg och anläggningsbranschen - Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner

Uppdaterad den 8 augusti 2018

Relaterat innehåll

ME Utbildningscenter

På ME Utbildningscenter erbjuder ME-skolan maskinförarutbildning för ungdomar och vuxna. Här kan du också göra kompetensprov och komplettera ditt yrkesbevis för fler maskiner. Här förlägger vi också kurser och andra utbildningar som hålls av ME-skolan.

Vem får köra grävmaskin?

I vår bransch ställer myndigheter, beställare och kollektivavtal krav på kunskaper, utbildning och kompetens för den som ska köra en grävmaskin eller andra anläggningsmaskiner. Kraven kan variera beroende på om föraren är en egenföretagare eller anställd, vem som är beställare och var arbetet ska utföras.

Skaffa yrkesbevis/förarbevis

Ett yrkesbevis visar att du har den kunskap som krävs för att köra anläggningsmaskiner. Det finns olika vägar till yrkesbeviset. Du kan styrka din erfarenhet (validera) och bredda din utbildning på ME Utbildningscenter.