user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Välj ett ämne

 • När din medarbetare blir sjuk

  Sjuklöneperioder, läkarintyg och anmälan till Försäkringskassan är viktiga delar när en medarbetare blir sjuk. Kom också ihåg att visa intresse och omsorg för de anställda och hjälp dem tillbaka till arbetet efter sjukfrånvaron. Det här gäller när en anställd blir sjuk.

 • Om du som företagare blir sjuk

  Som egenföretagare måste du själv se till att skapa dig en trygghet om du skulle bli sjuk en längre tid. Beroende på vilken företagsform du har är det olika villkor som gäller.

 • Karensavdrag och sjuklön

  Karensavdraget kopplas till den genomsnittliga arbetstiden per vecka och görs för sjukfrånvarotimmar upp till 20 procent av snittveckoarbetstiden. Vi förklarar hur du gör och ger dig exempel.

 • Beräkning av sjukavdrag i Tjänstemannaavtalet

  Den 1 januari 2022 höjdes taket i sjukförsäkringen från 8 till 10 prisbasbelopp. Det påverkar beräkningen av sjukavdrag enligt Tjänstemannaavtalet. Nedan finns uppdaterad avtalstext med formler för beräkning av sjukavdrag.

 • Coronaviruset – information till dig som arbetsgivare

  Coronaviruset och covid-19 påverkar dig som arbetsgivare och företagare. Här hittar du artiklar som rör corona med koppling till arbetsrätt, arbetsmiljö och företagande. Artiklarna uppdateras löpande.

 • När dina anställda blir sjuka

  Om någon av dina anställda blir sjuka har han eller hon rätt till sjuklön. Reglerna för sjukskrivning, karensavdrag, sjuklönekostnader och smittbärarpenning har tillfälligt varit ändrade på grund av coronapandemin. Från och med 1 oktober återgår reglerna dock till det normala.

 • Coronaviruset och företagande

  Här har vi samlat information om hur du som företagare påverkas av coronaviruset och vilken form av stöd som finns att tillgå.

 • Korttidsarbete (korttidspermittering)

  Korttidsarbete, eller korttidspermittering som det också kallas, är en av regeringens stödåtgärder under coronapandemin. Den tillfälliga förstärkningen av stödet vid korttidsarbete upphör att gälla 30 september 2021.

 • Förebygg risker med coronaviruset i arbetsmiljön

  Som arbetsgivare behöver du ta särskild hänsyn till arbetsmiljön för att förhindra smittspridning av covid-19. Här får du råd kring hur du kan agera i olika situationer.

 • Skydd mot höga sjuklönekostnader

  Det finns ett skydd för höga sjuklönekostnader som gäller för alla arbetsgivare i Sverige. Företagen kan få ersättning för den årliga sjuklönekostnaden som överstiger en viss nivå.

 • Skadligt bruk (missbruk) på arbetsplatsen – så ser du tecken

  Att upptäcka eller misstänka att en medarbetare har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel kan vara en svår situation att ta itu med. Vi ger dig några råd på vägen.

 • Beställarkrav kring drog- och alkoholprov

  Förekomsten av alkohol- eller drogpåverkad personal på arbetsplatsen är ett problem som arbetsgivaren har ansvar och egenintresse av att lösa. Vissa beställare har skärpt sina beställarkrav när det gäller drog- och alkoholkontroller av anställda i UE-företag.

 • Vad gäller vid arbetsskada?

  När en anställd råkat ut för en arbetsskada är det några saker som du som arbetsgivare behöver göra och tänka på. Vi ger dig tips på hur du går tillväga.

 • Rehabilitering – arbetsgivarens skyldigheter

  Rehabilitering är stöd och åtgärder som den anställde behöver för att återfå eller behålla sin arbetsförmåga. Du som arbetsgivare har inget ansvar för medicinsk rehabilitering utan endast för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Du kan söka ekonomiskt stöd.

 • Ta hand om personalen – jobba praktiskt med OSA

  En god psykosocial arbetsmiljö ger dina anställda möjlighet att hitta en balans mellan arbetets krav och sin egna fritid. För dig som är ansvarig för arbetsmiljöarbetet på ert företag finns både kunskap och hjälp på vägen att hämta, oavsett om du är chef, skyddsombud eller arbetsmiljöombud.

 • Bättre arbetsmiljö i branschen

  Anläggningsföretaget Miljöplanering AB delar med sig av tips på hur du kan komma igång med ert arbetsmiljöarbete. Att tänka på arbetsmiljön ökar inte bara säkerheten och hälsan, utan är också lönsamt för företaget.

Se även

Bättre arbetsmiljö i branschen

Anläggningsföretaget Miljöplanering AB delar med sig av tips på hur du kan komma igång med ert arbetsmiljöarbete. Att tänka på arbetsmiljön ökar inte bara säkerheten och hälsan, utan är också lönsamt för företaget.

Ta hand om personalen – jobba praktiskt med OSA

En god psykosocial arbetsmiljö ger dina anställda möjlighet att hitta en balans mellan arbetets krav och sin egna fritid. För dig som är ansvarig för arbetsmiljöarbetet på ert företag finns både kunskap och hjälp på vägen att hämta, oavsett om du är chef, skyddsombud eller arbetsmiljöombud.