user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbetsgivarstöd

Som arbetsgivare är det mycket att hålla reda på, och därför har vi samlat information som kan underlätta din vardag. Här hittar du svar på frågor om kollektivavtal, att anställa personal, löner och ersättningar med mera. Välj ämne eller område för att snabbare hitta det du söker. 

Välj ett ämne

 • Rehabilitering - arbetsgivarens skyldigheter

  Rehabilitering är stöd och åtgärder som den anställde behöver för att återfå eller behålla sin arbetsförmåga. Du som arbetsgivare har inte något ansvar gällande medicinsk rehabilitering utan arbetsgivarens ansvar rör endast den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Du kan söka ekonomiskt stöd.
 • Coronaviruset – information till dig som arbetsgivare

  Coronaviruset och covid-19 påverkar dig som arbetsgivare och företagare. Här hittar du artiklar om som rör corona med koppling till arbetsrätt, arbetsmiljö och företagande. Artiklarna uppdateras löpande.
 • Anställda som varit utomlands eller i ett riskområde

  Du kan kräva att en arbetstagare som varit utomlands eller i ett riskområde ska arbeta eller stanna hemma under 14 dagar.
 • När dina anställd blir sjuka (corona)

  Om någon av dina anställda blir sjuka i covid-19 har han eller hon naturligtvis rätt till sjuklön. Reglerna för sjukskrivning, karensavdrag, sjuklönekostnader och smittbärarpenning är tillfälligt ändrade på grund av corona.
 • Så fungerar korttidsarbete (korttidspermittering)

  Korttidsarbete innebär att anställda kan gå ner i arbetstid en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Korttidsarbete, eller korttidspermittering som det också kallas, är en av regeringens stödåtgärd under coronapandemin.
 • Förebygg risker med coronaviruset i arbetsmiljön

  Som arbetsgivare behöver du ta särskilda hänsyn till arbetsmiljön för att förhindra smittspridning av covid-19. Här får du råd kring hur du kan agera i olika situationer.
 • Coronaviruset och företagande

  Här har vi samlat information om hur du som företagare påverkas av coronaviruset och vilken form av stöd som finns att tillgå.
 • Coronaviruset och pågående entreprenader

  Det kan inte uteslutas att spridningen av coronaviruset kan medföra att pågående entreprenader påverkas. Här redogör vi för vad som gäller.
 • Möjlighet till anstånd med betalning på grund av följderna av coronaviruset

  Frågor och svar om vad det innebär att Skatteverket bedömt att den pågående pandemin är skäl nog att ansöka om anstånd med betalning.
 • Karensavdrag och sjuklön

  Karensavdraget kopplas till den genomsnittliga arbetstiden per vecka och görs för sjukfrånvarotimmar upp till 20 procent av snittveckoarbetstiden. Vi förklarar hur du gör och ger dig exempel.
 • Beräkning av sjukavdrag i Tjänstemannaavtalet

  Den 1 juli 2018 höjdes taket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 prisbasbelopp. Det påverkar beräkningen av sjukavdrag enligt Tjänstemannaavtalet. Nedan finns uppdaterad avtalstext med formler för beräkning av sjukavdrag.
 • Beställarkrav kring drog- och alkoholprov

  Förekomsten av alkohol- eller drogpåverkad personal på arbetsplatsen är ett problem som arbetsgivaren har ansvar och egenintresse av att lösa. Vissa beställare har skärpt sina beställarkrav när det gäller drog- och alkoholkontroller av anställda i UE-företag
 • När din medarbetare blir sjuk

  Sjuklöneperioder, läkarintyg och anmälan till Försäkringskassan är viktiga delar när en medarbetare blir sjuk. Kom också ihåg att visa intresse och omsorg för de anställda och hjälp dem tillbaka till arbetet efter sjukfrånvaron. Det här gäller när en anställd blir sjuk.
 • Om du som företagare blir sjuk

  Som egen företagare måste du själv se till att skapa dig en trygghet om du skulle bli sjuk en längre tid. Beroende på vilken företagsform du har är det olika villkor som gäller.
 • Skadligt bruk (missbruk) på arbetsplatsen - så ser du tecken

  Att upptäcka eller misstänka att en medarbetare har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel kan vara en svår situation att ta itu med. Vi ger dig några råd på vägen.

Se även

Bättre arbetsmiljö i branschen

Anläggningsföretaget Miljöplanering AB delar med sig av tips på hur du kan komma igång med ert arbetsmiljöarbete. Att tänka på arbetsmiljön ökar inte bara säkerheten och hälsan, utan är också lönsamt för företaget.

Ta hand om personalen. Jobba praktiskt med OSA

En god psykosocial arbetsmiljö ger dina anställda möjlighet att hitta en balans mellan arbetets krav och sin egna fritid. För dig som är ansvarig för arbetsmiljöarbetet på ert företag finns både kunskap och hjälp på vägen att hämta, oavsett om du är chef, skyddsombud eller arbetsmiljöombud.