user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbetsgivarstöd

Som arbetsgivare är det mycket att hålla reda på, och därför har vi samlat information som kan underlätta din vardag. Här hittar du svar på frågor om kollektivavtal, att anställa personal, löner och ersättningar med mera. Välj ämne eller område för att snabbare hitta det du söker. 

Välj ett ämne

 • Frågor och svar från informationsträffarna om coronaåtgärder

  Här har vi sammanställt de frågor som ställdes av medlemmar i anslutning till informationsträffarna om coronaåtgärder (digitala informationsträffar under april-maj 2020).
 • Så fungerar korttidsarbete (korttidspermittering)

  Korttidsarbete innebär att anställda kan gå ner i arbetstid en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Korttidsarbete, eller korttidspermittering som det också kallas är en av regeringens stödåtgärd under coronapandemin.
 • Förebygg risker med coronaviruset i arbetsmiljön

  Som arbetsgivare behöver du ta särskilda hänsyn till arbetsmiljön för att förhindra smittspridning av covid-19. Här har vi samlat råd kring hur du kan agera i olika situationer.
 • Coronaviruset och företagande

  Här har vi samlat information om hur du som företagare påverkas av coronaviruset och vilken form av stöd som finns att tillgå.
 • Coronaviruset och arbetsgivarfrågor

  På den här sidan ha vi samlat information om hur du som är arbetsgivare påverkas av coronavirusets spridning.
 • Coronaviruset och pågående entreprenader

  Det kan inte uteslutas att spridningen av coronaviruset kan medföra att pågående entreprenader påverkas. Här redogör vi för vad som gäller.
 • Möjlighet till anstånd med betalning på grund av följderna av coronaviruset

  Frågor och svar om vad det innebär att Skatteverket bedömt att den pågående pandemin är skäl nog att ansöka om anstånd med betalning.
 • Coronaviruset – information till dig som arbetsgivare

  Här hittar du samlad info med anledning av coronaviruset och covid-19. Artiklarna som handlar om arbetsrätt, arbetsmiljö och företagande och uppdateras löpande.
 • Karensavdrag

  Karensdagen har ersatts av ett karensavdrag. Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning medarbetaren får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.
 • När din medarbetare blir sjuk

  Du som arbetsgivare har ett speciellt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö. Det är viktigt att du prioriterar medarbetares hälsa eftersom det har avgörande betydelse för företagets effektivitet och lönsamhet.
 • Om du som företagare blir sjuk

  Som egen företagare måste du själv se till att skapa dig en trygghet om du skulle bli sjuk en längre tid. Beroende på vilken företagsform du har är det olika villkor som gäller.
 • Missbruk på arbetsplatsen - så ser man tecken

  Skadligt bruk är den nya termen för missbruk och för arbetsgivaren kan situationen vara svår att ta itu med, vare sig en medarbetare har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel.
 • Ta hand om din personal - jobba praktiskt med organisatorisk arbetsmiljö

  Nu kan chefer och skyddsombud eller arbetsmiljöombud få hjälp att praktiskt arbeta med frågor som stress, arbetstid och mobbning. Hjälpen finns i den nya handboken ”Jobba praktiskt med OSA” som arbetsmarknadens parter gemensamt tagit fram via Prevent.
 • Handlingsplan vid uppkomna kriser

  Ibland inträffar oönskade och oväntade händelser och kriser hur bra vi än arbetar och verkar för en god arbetsmiljö. Då är det bra om ditt företag har upprättat en handlingsplan för krishantering.
 • Vad gäller vid arbetsskada?

  När en anställd råkat ut för en arbetsskada är det några saker som du som arbetsgivare behöver göra och tänka på. Vi ger dig tips på hur du går tillväga.
 • Bättre arbetsmiljö i branschen

  Att tänka på arbetsmiljön ökar inte bara säkerheten och hälsan, utan är också lönsamt för företaget. Se filmen och få tips av medlemsföretaget.
 • Nya riktlinjer ska få stopp på jobbstressen

  En god psykosocial arbetsmiljö ger individen möjligheten att utveckla sin sociala kompetens. Där finns balans mellan arbetets krav och din medarbetares resurser. Här hittar du bra information för att motverka jobbstressen.

Se även

Missbruk på arbetsplatsen - så ser man tecken

Skadligt bruk är den nya termen för missbruk och för arbetsgivaren kan situationen vara svår att ta itu med, vare sig en medarbetare har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel.

Bättre arbetsmiljö i branschen

Att tänka på arbetsmiljön ökar inte bara säkerheten och hälsan, utan är också lönsamt för företaget. Se filmen och få tips av medlemsföretaget.