user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbetsgivarstöd

Som arbetsgivare är det mycket att hålla reda på, och därför har vi samlat information som kan underlätta din vardag. Här hittar du svar på frågor om kollektivavtal, att anställa personal, löner och ersättningar med mera. För att snabbare hitta det du söker är det bra att välja ett aktuellt ämne eller område här under.

Välj ett ämne

 • Karensavdrag ersätter karensdagen

  Den första januari 2019 kommer karensdagen i sjukförsäkringen och sjuklönelagen att ersättas av ett karensavdrag. Sjukperioder som påbörjats tidigare än det datumet ska dock behandlas enligt nuvarande bestämmelser.
 • När din medarbetare blir sjuk

  Du som arbetsgivare har ett speciellt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö. Det är viktigt att du prioriterar medarbetares hälsa eftersom det har avgörande betydelse för företagets effektivitet och lönsamhet.
 • Om du som företagare blir sjuk

  Som egen företagare måste du själv se till att skapa dig en trygghet om du skulle bli sjuk en längre tid. Som arbetsgivare kan bra försäkringar dessutom vara ett sätt att locka och behålla den bästa personalen.
 • Missbruk på arbetsplatsen - så ser man tecken

  Skadligt bruk är den nya termen för missbruk och för arbetsgivaren kan situationen vara svår att ta itu med, vare sig en medarbetare har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel.
 • Ta hand om din personal - jobba praktiskt med OSA!

  Nu kan chefer och skyddsombud eller arbetsmiljöombud få hjälp att praktiskt arbeta med frågor som stress, arbetstid och mobbning. Hjälpen finns i den nya handboken ”Jobba praktiskt med OSA” som arbetsmarknadens parter gemensamt tagit fram via Prevent.

Se även

Kollektivavtalade försäkringar

De kollektivavtalade försäkringarna kompletterar den allmänna pensionen samt ger ett extra försäkringsskydd till dina anställda. Här hittar du information om de olika delarna som ingår i kollektivavtalad försäkring i det privata näringslivet.

Skydd mot höga sjuklönekostnader

Det finns ett skydd för höga sjuklönekostnader som gäller för alla arbetsgivare i Sverige. Företagen kan få ersättning för den årliga sjuklönekostnaden som överstiger en viss nivå.