user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Vad krävs för att bli medlem?

Att bli medlem i ME ställer krav på dig som företagare. Du ska uppfylla våra kriterier för medlemskap och teckna kollektivavtal och försäkringar för dina anställa. Du blir också automatiskt medlem i Svenskt Näringsliv och åtar dig därför att följa även deras stadgar.

Maskinentreprenörerna arbetar för att höja branschens anseende och för sund konkurrens på lika villkor. Alla som vill bli medlemmar hos oss behöver därför uppfylla vissa krav. Vi listar dem nedan.

ME:s kriterier för medlemskap

Våra kriterier för medlemskap hittar du i sin helhet här:

Kriterier för medlemskap i ME (pdf 70,3 kB).

Bland annat krävs att:

  • företaget bedriver verksamhet i Sverige,
  • företaget är ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller enskild firma,
  • företaget har auktoriserad eller godkänd revisor i de fall det krävs,
  • företaget är godkänt för F-skatt i Sverige, är momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare,
  • ägare med avgörande inflytande, ledamöter, suppleanter och VD har klanderfri vandel, 
  • företaget och dess företrädare inte har restförda skatter hos myndigheter och har en ordnad ekonomi, 
  • företaget har ansvarsförsäkring och företagsförsäkring och kan styrka dessa,
  • företaget har uppgett korrekta uppgifter om antal anställda och lönesummor,
  • företaget åtar sig att följa ME:s etiska policy,
  • företaget tillämpar ID06 eller motsvarande system på arbetsplatserna.

ME:s och Svenskt Näringslivs stadgar

Ett medlemskap i Maskinentreprenörerna innebär också ett medlemskap i Svenskt Näringsliv. Läs mer om kopplingen till Svenskt Näringsliv här. För att bli medlem i ME måste ditt företag därför följa både våra och Svenskt Näringslivs stadgar. Du hittar dem här:

ME:s stadgar

Svenskt Näringslivs stadgar

Kollektivavtal

Företaget behöver också följa ett eller flera av de kollektivavtal som alla medlemmar i ME är anslutna till. Vilket som ska följas beror på den huvudsakliga inriktningen på verksamheten. Det finns många fördelar med kollektivavtal, både för dig som arbetsgivare och för dina anställda. Läs mer om det här.

Medlemskap för utländska bolag

Bolag som är registrerade i utlandet och ansöker om medlemskap i ME ska uppfylla samma stadgemässiga krav som inhemska bolag. Bolaget ska vara registrerat hos Bolagsverket och Skatteverket. Man behöver registrera sig för F-skatt och moms och ska ha fast driftsställe i Sverige, eller registrera en filial. Ansökningshandlingarna ska vara på engelska eller svenska. 

Bli medlem

Ett medlemskap i ME förenklar din vardag och gör att du kan spara både pengar och tid. Det finns många fördelar med att bli medlem i ME. Läs mer här.

Ansök om medlemskap här. 

Frågor?

Har du frågor, kontakta Jeanette Husman, ansvarig för ME:s medlemsregister:

jeanette.husman@me.se
08-762 70 75

Uppdaterad den 29 oktober 2021