user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Branschstöd

Som maskinentreprenör är det många lagar och regler att förhålla sig till.  Dessutom kommer det hela tiden nya arbetsmetoder, maskiner och utrustning. Här hittar du svar på frågor om maskin- och fordonsregler, arbetsmiljö, kvalitet och miljö, arbetsmetoder med mera.
För att snabbare hitta det du söker är det bra att välja ett aktuellt ämne eller område här under.

Välj ett ämne

 • Företagets arbetsmiljöarbete

  En god arbetsmiljö och friska medarbetare är viktigt för att skapa kvalitet och effektivitet i arbetet. Ett bra arbetsmiljöarbete kan bidra till färre skador och minskad frånvaro och kan därmed minska kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering.
 • Policy i företaget

  En policy är en avsiktsförklaring som beskriver företagets inriktning inom ett specifikt område, t.ex. Miljö, Kvalitet eller Arbetsmiljö. Fördelen med att utforma sitt företags policy inom olika områden är att det fastställer normer och värderingar.
 • Huvudskydd

  Det finns två typer av huvudskydd och vilket som ska användas avgörs av vilken typ av jobb som utförs.
 • Skyddsskor

  Skyddsskor används för att förhindra fotskador och kan vara en lågsko, känga eller stövel. Beroende på skyddsegenskaper delas de in i olika kategorier.
 • Varselkläder

  På varje arbetsplats där någon form av trafik finns skall varselkläder användas. Krav på varselkläder gäller även besökande på arbetsplatsen.