user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Branschstöd

Som maskinentreprenör är det många lagar och regler att förhålla sig till.  Dessutom kommer det hela tiden nya arbetsmetoder, maskiner och utrustning. Här hittar du svar på frågor om maskin- och fordonsregler, arbetsmiljö, kvalitet och miljö, arbetsmetoder med mera. Välj ämne eller område för att snabbare hitta det du söker.

Välj ett ämne

 • Tjänstemännens arbetsmiljö

  Maskinentreprenörerna samt övriga arbetsgivar- och fackförbund som tecknar tjänstemannaavtalet har tagit fram ett arbetsmaterial för att belysa tjänstemännens arbetsmiljö. Vad finns det för problem? Vad får dessa problem för konsekvenser? Och, kanske allra viktigast, hur kan problemen lösas?
 • Fordonspärm

  På arbetsplatsen är det nödvändigt att det finns vissa dokument med i maskinen, lämpligen samlade i en så kallad fordonspärm. Det finns också annan dokumentation som kan vara en fördel att ha tillgängligt.
 • Säker arbetsmiljö på väg

  Att utföra arbeten på och intill vägar innebär vissa risker som du måste känna till och du ska ha kunskap om hur du förebygger att olyckor sker.
 • Säker arbetsmiljö i trafiken

  Trafikverket har modifierat sina krav på kompetens och certifiering för vägarbeten efter påtryckningar från bland annat ME. Det innebär att möjligheten att certifiera sig enligt SIK nivå 2 upphör 31 december 2018.
 • Hjälm eller skyddsmössa till huvudet

  Det finns två typer av huvudskydd och när de är lämpliga att att användas avgörs av vilken typ av risker som man bedömer att arbetet innebär.