user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Ryno Quantz

Nästan ingen vill röja snö längre

Lucia-MEKO: Experter på snöröjning har mycket svårt att rekrytera maskinförare. Dessutom anser en stor majoritet av maskinentreprenörer i landet att snöröjning inte längre är en verksamhet som är ekonomiskt försvarbar att satsa på. Det framgår av bransch- och arbetsgivareföreningen Maskinentreprenörernas (ME) senaste konjunkturrapport.

- Det här är en väckarklocka för kommuner, entreprenörer och fastighetsägare som behöver de här vintertjänsterna. Jag har varit en del av branschen i många år och har sett förändringen komma. Ska man följa regelverk i våra kollektivavtal så går det inte att få lönsamhet med snöröjning. Och våra medlemmar är inga fuskare och vill göra ett bra jobb. Då väljer dom hellre bort den här verksamheten, säger Anders Robertsson, VD, Maskinentreprenörerna

Årets Lucia-MEKO har ett särskilt och unikt avsnitt som för första gången ger en bild av hur Maskinentreprenörernas medlemmar ser på vinterväghållning som verksamhet. Det är en oroande bild som målas upp och som riskerar att slå mot infrastrukturens kvalitet och framkomlighet under vinterhalvåret.

- Förr kunde maskinentreprenörer ibland skämta om att snö var det vita guldet och det var den verksamhet som man levde på under vintern då det var svårare att schakta och bygga på grund av tjäle i markerna. Men nu ser vi att detta är historia. Hälften av landets maskinentreprenörer håller inte på med detta längre. Och bland de som gör det är det bara 7 procent som anser att det ger en rimlig förtjänst. Resten gör det av helt andra skäl, som att kunna behålla maskinförare som det ju är stor brist på i Sverige, förklarar Anders Robertsson

Nästan alla landets maskinentreprenörer (91 procent) anser att det är svårt eller mycket svårt att hitta yrkeskunniga medarbetare till företagen. Bristen på maskinförare har varit stor i många år.

- Vi kommer få se att viktig infrastruktur inte kan underhållas och byggas om den här trenden fortsätter. Det som verkligen oroar är att vi nu ser att företagen prioriterar bort traditionell verksamhet som snöröjning och annan vinterväghållning. Och det är inte bara det att det saknas personal, man tycker inte att det är lönsamt. Kontrakten med beställarna är uppenbarligen inte längre att betrakta som lönsamma och värda att satsa på, avslutar Anders.

Samtidigt visar Lucia-MEKO att landet maskinentreprenörer ser ljust på en rad andra verksamheter som har normal lönsamhet och är intressantare att fokusera på. Risken är att allt fler maskinentreprenörer därmed lämnar vinterväghållning som verksamhet.

Bransch- och arbetsgivarföreningens etablerade konjunkturrapport MEKO genomförs två gånger om året. Rapporten tas fram av analysföretaget Navet Analytics och bygger på både kvantitativa och kvalitativa undersökningar för att fånga upp både rena konjunkturfakta och känslan bland företag på gräsrotsnivå.

Läs hela rapporten här:

Lucia-MEKO 2020

Nästa MEKO-rapport presenteras i juni (midsommar-MEKO).

Tidigare rapporter:

Midsommar-MEKO 2020

Lucia-MEKO 2019

Midsommar-MEKO 2019

Lucia-MEKO 2018

Midsommar-MEKO 2018

Lucia-MEKO 2017

Midsommar-MEKO 2017

Lucia-MEKO 2016

Midsommar-MEKO 2016

Lucia-MEKO 2015

Läs även:

Så här tar vi fram rapporten

MEKO presenteras två gånger om året. Lucia-MEKO (13 december) och Midsommar-MEKO (21 juni).

För mer information kontakta:
Anders Robertsson, vd, Maskinentreprenörerna
Tfn: 08-762 70 78, e-post: anders.robertsson@me.se
Micael Appelgren, kommunikationschef, Maskinentreprenörerna
Tlf: 08-762 70 71, e-post: micael.appelgren@me.se
Jenny Ingelström, Navet Analytics
Tfn: 0703-47 94 00, e-post: jenny.ingelstrom@navet.se

Uppdaterad den 14 december 2020