user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

MEKO – entreprenadbranschens konjunkturbarometer

Två gånger om året kommer den ut – ME:s konjunkturrapport MEKO. Rapporten är tänkt att visa hur branschen mår just nu och vart den är på väg.

MEKO står för Maskinentreprenörernas konfidensindikator. Det är en konjunkturmätning som bygger på 80 intervjuer med ME-medlemsföretag i olika storlekar och över hela Sverige, jämnt fördelade över regioner.

Rapporten kommer ut i juni och december varje år och är en tidig indikator på hur marknaden utvecklar sig.

Hur görs rapporten?

De 80 medlemsföretagen som ingår i panelen får genom telefonintervjuer svara på ett antal frågor om hur de upplever sin situation idag jämfört med för sex månader sedan, och hur man förväntar sig att det kommande halvåret ska bli. Frågorna kretsar exempelvis kring maskininvesteringar och efterfrågan på tjänster.

Varje rapport har också ett antal fasta temaområden: anläggning, VA och gruvindustrin. Dessutom läggs fokus på ett eller flera extra teman i varje rapport, exempelvis rekrytering, snöröjning eller nettoutsläpp av växthusgaser.

Här kan du läsa mer om hur rapporten tas fram.

Funnits sedan 2015

MEKO-rapporten publicerades för första gången i december 2015. ME hade under ett antal år brottats med det faktum att entreprenadbranschen är säregen och inte helt följer utvecklingen inom exempelvis byggbranschen. Maskinentreprenörer finns lite överallt i samhället, vilket kan göra det svårt att få en samlad bild av hur branschen mår.

Utgångsläget var alltså en önskan om att ta fram en helt egen konjunkturrapport, unik för just den bransch som ME:s medlemsföretag verkar inom. Tillsammans med marknadsanalysföretaget Industrifakta (som 2019 bytte namn till Navet Analytics) togs rapporten fram. Sedan dess har den utkommit två gånger per år.

Senaste rapporten visar på stark tillväxt

Sommar-MEKO 2021 visar på stark tillväxt som kraftigt överstiger förväntningarna. Allt pekar uppåt, så även kapacitetsbristen.

Läs vår sammanfattning av den senaste rapporten här.

Vill du läsa den senaste rapporten?

Ladda ned Sommar-MEKO 2021 här.

Tidigare rapporter

Tidigare benämndes rapporterna "Midsommar-MEKO" och "Lucia-MEKO". Från och med vintern 2020 kallar vi dem dock för "Sommar-MEKO" och "Vinter-MEKO". Nedan hittar du alla tidigare rapporter.

Vinter-MEKO 2020

Midsommar-MEKO 2020

Lucia-MEKO 2019

Midsommar-MEKO 2019

Lucia-MEKO 2018

Midsommar-MEKO 2018

Lucia-MEKO 2017

Midsommar-MEKO 2017

Lucia-MEKO 2016

Midsommar-MEKO 2016

Lucia-MEKO 2015

Läs även:

Så här tar vi fram rapporten

MEKO presenteras två gånger om året. Vinter-MEKO (13 december) och Sommar-MEKO (tredje veckan i juni).

För mer information kontakta:
Camilla Eriksson, kommunikations- och opinionschef, Maskinentreprenörerna
Tfn: 08-762 70 79, e-post: camilla.eriksson@me.se

Uppdaterad den 1 juli 2021