user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Per Kristiansen

MEKO – entreprenadbranschens konjunkturbarometer

Två gånger om året kommer den ut – ME:s konjunkturrapport MEKO. Rapporten är tänkt att visa hur branschen mår just nu och vart den är på väg.

MEKO står för Maskinentreprenörernas konfidensindikator. Det är en konjunkturmätning som bygger på 80 intervjuer med ME-medlemsföretag i olika storlekar och över hela Sverige, jämnt fördelade över regioner.

Rapporten kommer ut i juni och december varje år och är en tidig indikator på hur marknaden utvecklar sig.

Hur görs rapporten?

De 80 medlemsföretagen som ingår i panelen får genom telefonintervjuer svara på ett antal frågor om hur de upplever sin situation idag jämfört med för sex månader sedan, och hur man förväntar sig att det kommande halvåret ska bli. Frågorna kretsar exempelvis kring maskininvesteringar och efterfrågan på tjänster.

Varje rapport har också ett antal fasta temaområden: anläggning, VA och gruvindustrin. Dessutom läggs fokus på ett eller flera extra teman i varje rapport, exempelvis rekrytering, snöröjning eller nettoutsläpp av växthusgaser.

Här kan du läsa mer om hur rapporten tas fram.

Funnits sedan 2015

MEKO-rapporten publicerades för första gången i december 2015. ME hade under ett antal år brottats med det faktum att entreprenadbranschen är säregen och inte helt följer utvecklingen inom exempelvis byggbranschen. Maskinentreprenörer finns lite överallt i samhället, vilket kan göra det svårt att få en samlad bild av hur branschen mår.

Utgångsläget var alltså en önskan om att ta fram en helt egen konjunkturrapport, unik för just den bransch som ME:s medlemsföretag verkar inom. Tillsammans med marknadsanalysföretaget Industrifakta (som 2019 bytte namn till Navet Analytics) togs rapporten fram. Sedan dess har den utkommit två gånger per år.

Sommar-MEKO 2022: Glödhet bransch pressas av osäker omvärld

Sommar-MEKO 2022 skildrar en bransch som gör stora maskininvesteringar och där efterfrågan växer kraftigt. Samtidigt finns svårigheter som håller tillbaka branschens förmåga att möta behovet av investeringar i infrastruktur, boende, energi, VA-system och gruvindustri. Svårigheterna handlar främst om stigande drivmedelspriser och kapacitetsbrist.

Läs vår sammanfattning av den senaste rapporten här.

Vill du läsa den senaste rapporten?

Ladda ned Sommar-MEKO 2022 här.

Tidigare rapporter

Tidigare benämndes rapporterna "Midsommar-MEKO" och "Lucia-MEKO". Från och med vintern 2020 kallar vi dem dock för "Sommar-MEKO" och "Vinter-MEKO". Här nedanför hittar du alla tidigare rapporter.

Vinter-MEKO 2021

Läs en sammanfattning av Vinter-MEKO 2021 här.

Sommar-MEKO 2021

Läs en sammanfattning av Sommar-MEKO 2021 här.

Vinter-MEKO 2020

Midsommar-MEKO 2020

Lucia-MEKO 2019

Midsommar-MEKO 2019

Lucia-MEKO 2018

Midsommar-MEKO 2018

Lucia-MEKO 2017

Midsommar-MEKO 2017

Lucia-MEKO 2016

Midsommar-MEKO 2016

Lucia-MEKO 2015

Läs även:

Så här tar vi fram rapporten

MEKO presenteras två gånger om året. Vinter-MEKO (13 december) och Sommar-MEKO (tredje veckan i juni).

För mer information kontakta:
Jörgen Eriksson, kommunikations- och opinionschef, Maskinentreprenörerna
Tfn: 08-762 70 58, e-post: jorgen.eriksson@me.se

Uppdaterad den 2 juni 2022